لطفا اینجا کلیک کنید ... آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - برگ سبز فول آرشیو 250 - 200

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )

دایره المعارف موسیقی اصیل و وبِ تخصصی موسیقی ایرانی موسیقی آواز ایرانی موسیقی سنتی هنر دانلود

برگ سبز فول آرشیو 250 - 200

برگ سبز برنامه شماره 250

زمان برنامه :۲۳:۱۲ دقیقه

حجم برنامه :۱۷ مگابایت

شعر ابتدا :

من بودم دوش و ان بت بنده نواز

از من همه لابه بود و از او همه ناز

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید

شب را چه گنه قصه ما بود دراز

سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم

اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم

به رغم فلسفیان بشنو این دقیقه ز من

که غایبی تو و هرگز نرفتی از نظرم

شد یار یار دیگران

بادیگران یاریش بید

باعاشقان شد سر گران

عاشق نگهداریش بید

آهنگ :اصفهان

خواننده :سیاوش بیدگانی /

مطلع ترانه :

مخمـور جـام عشقـم ساقـی بـده شرابـی

پـر کـن قـدح کـه بی می مجلس ندارد آبی

گوینده :روشنک

شاعر :امیر خسرو دهلوی / حبیب نیشابوری / حبیب یغمائی /

غزل آواز حافظ /

همکاری :حبیب الله بدیعی / لطف الله مجد / مجید نجاحی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?eh8ke1c77oa044e

 

 

برگ سبز برنامه شماره 248

زمان برنامه :۱۸:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۱۹ مگابایت

شعر ابتدا :

ما به دل شادیم از باغ و بهار ما مپرس

در جهان عشق زادیم از دیار ما مپرس

وقت ما آئینه رخساره معشوق ماست

حسن روی او نگر از روزگار ما مپرس

دوش در یک بزم با او تا سحر می خورده ایم

نرگس مخمور او بین از خمار ما مپرس

چشم گریان آوریم و جان پر حسرت بریم

دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس

قصه ما را نظیری نیست هرگز انتها

بحر بی پایان عشقیم از کنار ما مپرس

ـــــ

خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند

به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

نظری کن به من خسته که ارباب کرم

به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند

گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن

کین گناهیست که در شهر شما نیز کنند

سعدیا گر نکند یاد تو آن ماه مرنج

ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند

( سعدی )

ـــــ

خواننده :سیاوش بیدگانی ( محمد رضا شجریان )

مطلع ترانه :

شهـریست پـر حـریفـان از هر طرف نگاری

یاران سرای عشق است گر میکنید کاری

گوینده :روشنک

شاعر :نظیری نیشابوری / حـافـظ /سعـدی /

همکاری :احمد عبادی / اصغر بهاری /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?wgih1wfpj1uqch9

خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند

به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

نظری کن به من ای دوست که ارباب کرم

به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند

گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن

کین گناهیست که در شهر شما نیز کنند

اوحدی گر نکند یار ز ما یاد مرنج

ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند

( اوحدی مراغه ای )

ـــــ

 

 

برگ سبز برنامه شماره 247

زمان برنامه :۲۴:۳۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی

به زان نبود که خاطری شاد کنی

گر بنده کنی زلطف آزادی را

بهتر که هزار بنده آزاد کنی

موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین

سایه و روشن آن زلف سمن پوش ببین

گر به سردی نگرد سوی تو افسرده مشو

سردی عشوه مبین گرمی آغوش ببین

سخن تلخ ندیدم که بگوید ور گفت

سخن تلخ رها کن لب پر نوش ببین

نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر

عاشق دلشده هر جا که بود مظلوم است

طلب یار وفادار مکن در عالم

زحمت خود مده ای دل که وفا معدوم است

آهنگ :همایون

خواننده :سیاوش بیدگانی ( محمد رضا شجریان )

مطلع ترانه :

دیــــدن روی تـــو و دادن جـــان مطلـــب مـــاست

پــرده بــر دار ز رخسار کــه جــان بــر لب مــاست

بــت روی تــو پــرستیــم و مـــلامـــت شنـــویـــم

بـت پـرستـی اگـر اینست کـه این مذهب ماست

شـرب مــی بــا لـب شیـریـن تـو مـاراست حــلال

بـی خبـر زاهـد از ایـن ذوق کـه در مشرب ماست

نیست جـــز وصــف رخ و زلــف تــو مــا را سخنـی

در همـه سال و مـه ایـن قصـه روز و شب مـاست

در تـــو یـــک یـــا رب مـــا را اثــــری نیست ولـــی

قـــدسیـــان را بـــه فلـــک قلقلـــه از یارب ماست

خــواستــم تــا کــه شــوم بسته فتــراکش گفـت

فرصت این بس که سرت خاک سم مرکب ماست

گوینده :فیروزه امیر معز

شاعر :علا الدوله سمنانی / پژمان بختیاری / عماد فقیه کرمانی /

فرصت الدوله شیرازی / وحشی بافقی /

همکاری :احمد عبادی / حسن ناهید /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?l5g01i2arjy8ec8

 

 

برگ سبز برنامه شماره 246

زمان برنامه :۲۲:۳۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۲ مگابایت

شعر ابتدا :

یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم

زان دو لب شیرینت صد شور بر انگیزم

گر قصد جفا داری اینک من و اینک دل

ور رای وفا داری جان در قدمت ریزم

آهنگ :افشاری /

خواننده :سیاوش بیدگانی ( محمد رضا شجریان )

مطلع ترانه :

یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم

گوینده :روشنک

شاعر :سعدی /

همکاری :احمد عبادی / همایون خرم / مجید نجاحی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?j2c48gzm7ia7m73

 

 

برگ سبز برنامه شماره 245

زمان برنامه :۲۳:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

شعر ابتدا :

خوش میروی به تنها تن ها فدای جانت

مدهوش میگذاری یاران مهربانت

در آئینه نظر کن تا خویشتن ببینی

کز حسن خود بماند انگشت در دهانت

ای گلبن خرامان بر دوستان نگه کن

تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت

هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد

پیکان غمزه در دل ز ابروی چون کمانت

من فتنه زمانم آن دوستان که داری

بی شک نگاه دارند از فتنه زمانت

ما زیاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

آهنگ :سه گاه

خواننده :سیاوش بیدگانی ( محمد رضا شجریان )

مطلع ترانه :

خوش میروی به تنها تن ها فدای جانت

گوینده : روشنک

شاعر :سعــــــدی / حـــــــافـــــــظ /

همکاری :احمد عبادی / همایون خرم / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?hsimqrici0xj77u

 

 

برگ سبز برنامه شماره 249

زمان برنامه :۲۳:۲۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

شعر ابتدا :

با نصیحت میدهم تسکین دل آزرده را

نیست مرهم جز زبان نخجیر پیکان خورده را

وا نشد هرگز دل تنگم که میماند گره

آرزوی خنده در دل عنچه پژمرده را

بگذرانیم به هر نوع که باشد اما

غم امروز تو داریم که فردائی هست

در چمن بود زلیخا و به حسرت میگفت

یاد زندان که در آن انجمن آرائی هست

آهنگ :شور

خواننده :سیاوش بیدگانی ( محمد رضا شجریان )

مطلع ترانه :

ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن

رحمی به دل سوخته بی سر و پا کن

گوینده : روشنک

شاعر :حالتی ترکمان / حزنی اصفهانی / واله ای قمی /

همکاری :احمد عبادی / رضا ورزنده /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?3hx3193q8ttgvi1

 

 

برگ سبز برنامه شماره 244

زمان برنامه :۲۷:۱۷ دقیقه

حجم برنامه :۵ مگابایت

شعر ابتدا :

در خرابات مغان نور خدا میبینم

این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو

خانه میبینی و من خانه خدا میبینم

سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب

این همه از اثر لطف شما میبینم

نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی

شامگاهش نگران باش که سر خوش باشد

آهنگ :

خواننده :ایـــــرج (۱)/ عبدالوهاب شهیدی (۲)

مطلع ترانه :

بیــرون نــرود مهـر تـو گـر خـون رود از دل

مهر تو نه خون است که بیرون رود از دل(۱)

بــه جــان پیــر خــرابـات و حق صحبت او

که نیست در سر من جز هوای خدمت او (۲)

گوینده :رضا معینی

شاعر :حــــافظ /مجمر اصفهانی /

همکاری :حسن کسائی / پرویز یاحقی / رضا ورزنده / حسن ناهید /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?9rxt21f28iaacs2

 

 

برگ سبز برنامه شماره 243

زمان برنامه :۴۴:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۴۲ مگابایت

شعر ابتدا :

همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود

آه از این راه که باریکتر از موی تو بود

رهرو عشق از این مرحله آگاهی داشت

که ره قافله دیر و حرم سوی تو بود

زان شکستم به هم آئینه خود بینی را

که نگاهم همه در آئینه روی تو بود

دوش با ماه فروزنده فروغی میگفت

کآفتاب آیتی از طلعت نیکوی تو بود

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو

آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزست

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتم که یافت می نشود جسته ایم ما

گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست

آهنگ :

خواننده :سید جواد ذبیحی ۱ / حسین قوامی ۲ /

محمود محمودی خوانساری ۳ /

مطلع ترانه :

همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود ( ۱ )

تـا مـا به سر کوی تو آرام گرفتیم اندر صف دلسوختگان نام گرفتیم(۲)

رفتـی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای

از خاطرم چو اشک به دامان نشسته ای (۳ )

گوینده :

شاعر :فروغی بسطامی / مولانا / حکیم سنائی /

همکاری :

دریافت اطلاعات :متن برنامه

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

http://www.mediafire.com/download.php?s5t9zezsap10rsa

 

 

برگ سبز برنامه شماره 242

زمان برنامه :۲۶:۲۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

پایم به پیش از سر این کوی نمی رود

یاران خبر دهید که این جلوه گاه کیست

گرد سر تو گشتن و مردن گناه من

دیدن چنین و رحم نکردن گناه کیست

هر بو سه ای که از دو لبم یار می دهد

عمر دوباره ایست که یکبار میدهد

ای از تو به باغ هر گلی را رنگی

هر فاخته را ز شوق تو آهنگی

با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم

برخاست صدای ناله از هر سنگی

آهنگ :بیات ترک

خواننده :سیاوش بیدکانی ( محمد رضا شجریان )

مطلع ترانه :

مـا ورد سحـر بـر سر میخـانـه نهـادیـم

اوقــــات دعــــا در ره جـانـانـه نهـادیـم

گوینده :فیروزه امیر معز

شاعر :حافظ / ابوسعید ابوالخیر/ نظیری نیشابوری / مهری عرب /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?5byeum994wgddju

 

 

برگ سبز برنامه شماره 241

زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی

که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود میگردد

نه باغ نه بستان نه من میخواهم

نه سرو نه گل نه من میخواهم

خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن

من باشم و آن کسی که من میخواهم

چون اسیر است در آن زلف سمن سای دلم

چه کند گر نکند در شکنش جای دلم

بشد از دست من بی سر و بی پای دلم

دلم ای وای به دل وا دلم ای وای دلم

در دام غم تو بسته ای نیست چو من

وز جور تو دلشکسته ای نیست چو من

برخاستگان عشق تو بسیارند

لیکن به وفا نشسته ای نیست چو من

آهنگ :ماهور

خواننده :ایـــرج

مطلع ترانه :

بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست

خــانــه بـر همـزدن ایـن دل دیـوانـه ز چیست

گوینده :

شاعر :توحیدی شیرازی / ابو سعید ابوالخیر / مفیدی / خواجوی کرمانی /

انوری /

همکاری :حسن کسائی / جلیل شهناز / اصغر بهاری /

امیر ناصر افتتاح/

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?48zqgejwlibti7i

 

 

برگ سبز برنامه شماره 240

زمان برنامه :۲۶:۵۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

این نکویان که بلای دل اهل نظرند

دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند

عاشقان را نتوان داددل غمزده داد

ورنه خوبان نه ستم پیشه نه بیدادگرند

آتش خرمن من سوخته خرمن داند

همچو من سوخته ای سوز دل من داند

ـــــ

شرمسارم از دل بی صبر و بی آرام خویش

خود به یار از بی قراری می برم پیغام خویش

خود ز خود ساغر ستانم

خود به خود ساقی شوم

از کف نوشین لبی هرگز نگیرم جام خویش

آهنگ :شور

خواننده :ناصر مسعودی

مطلع ترانه :

ای درد درون جـــان چـه باشی

وی سوز درون نهـان چه باشی

گوینده :فیروزه امیر معز

شاعر :نشاط اصفهانی / هجری رازی / کمال خجند /

جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی / ناصر تبریزی /

همکاری : مهندس همایون خرم / لطف الله مجد /

حسن ناهید / اصغر بهاری / ایر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?zi41swgbxy4j77r

 

 

برگ سبز برنامه شماره 239

زمان برنامه :۲۴:۳۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

شعر ابتدا :

در پای تو تا زلف چلیپای تو افتاد

بس دل که از این سلسله در پای تو افتاد

تنها نه من افتاده سر پنجه عشقم

بستن که ز بازوی توانای تو افتاد

آسوده شد از شورش صحرای قیامت

هر چشم که بر قامت رعنای تو افتاد

از دامن شیرین دهنان دست کشیدم

تا در سر من شور تمنای تو افتاد

ما خمار آلودگان محتاج یک پیمانه ایم

بهر یک پیمانه می عمریست در میخانه ایم

می کشان را پر شد از دور فلک پیمانه ها

ما هنوز از باده گلگون تهی پیمانه ایم

آهنگ :اصفهان

خواننده :عبدالوهاب شهیدی /

مطلع ترانه :

در پای تو تا زلف چلیپای تو افتاد

گوینده : فیروزه امیر معز

شاعر :فروغی بسطامی / عبرت نائینی /

همکاری :کمانچه اصغر بهاری / تنظیم مهرتاش /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?joctno95o9a9604

 

 

برگ سبز برنامه شماره 238

زمان برنامه :۲۶:۵۱ دقیقه

حجم برنامه :۵۱ مگابایت

شعر ابتدا :

من رحم گمان در دل صیاد ندارم

می نالم و امید به فریاد ندارم

شرمنده یک لطف نبودم ز تو هرگز

یکبار ترحم ز دلت یاد ندارم

آغاز محبت هوس کشتن من کرد

دانست که من طاقت بیداد ندارم

آهنگ :بیات ترک

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

من رحم گمان در دل صیاد ندارم

گوینده :فیروزه امیر معز

شاعر :عاشق اصفهانی /

همکاری :ویلن همایون خــــرم / تار جلیل شهناز /

ضرب امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?l838cy1fx2q4da9

 

 

برگ سبز برنامه شماره 237

زمان برنامه :۲۷:۲۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

از بزم طرب باده گساران همه رفتند

ما با که نشینیم که یاران همه رفتند

نه کوه کن بی سر و پا ماند و نه مجنون

از کوی جنون سلسله داران همه رفتند

بخت اگر یار شود دامن یاری گیریم

دامن یار بگیریم و کناری گیریم

پیش از آن روز که از تربت ما لاله دمد

به که جامی زکف لاله عذاری گیریم

بزم او را که رقیبان به کسی ره ندهند

بگذاریم و سر راهگذاری گیریم

دل گمگشته در این وادی حیرت عاشق

از چه نگذاشت که دنبال غباری گیریم

گر به گلزار رخش افتد نگاه گاه گاهم

گل به دامن میتوان برد از گلستان نگاهم

حاجت از بی حاجتی در عشق میباید گرفتن

من خوشم با نا امیدی تا توئی امید گاهم

آهنگ :

خواننده :ناصر مسعودی /

مطلع ترانه :

بخت اگر یار شود دامن یاری گیریم

گوینده : روشنک

شاعر :عاشق اصفهانی /

همکاری :نی حسن کسائی / تار لطف الله مجد /

سنتور رضا ورزنده / کمانچه اصغر بهاری /

ضرب امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?38bofcpz8yoms7d

 

 

برگ سبز برنامه شماره 236

زمان برنامه :۲۳:۴۰ دقیقه

حجم برنامه :۴ مگابایت

شعر ابتدا :

یک لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست

یک دم وصال آن مه خوبانم آرزوست

بر بوی آنکه بوی تو دارد نسیم گل

پیوسته بوی باغ و گلستانم آرزوست

ساقی ز شکر خنده شراب طرب انگیز

در ده که به جان آمدم از توبه و پرهیز

در بزم ز رخسار دو صد شمع بر افروز

وز لعل شکر بار می و نقل فرو ریز

آهنگ :شور

خواننده :نوذر

مطلع ترانه :

در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای

سوختـم زیـن آشنایان ای خـوشا بیگانه ای

گوینده :روشنک

شاعر :ملک الشعرای بهار / عراقی / شرف جهان قزوینی /

فیضی دکنی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?2j7jkxuapnkadso

 

 

برگ سبز برنامه شماره 235

زمان برنامه :۲۹:۴۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۹ مگابایت

شعر ابتدا :

کدام لب که از و بوی جان نمی آید

کدام دل که از و آن نشان نمی آید

به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد

دگر مگو اثری زآسمان نمی آید

آهنگ :افشاری

خواننده :نوذر

مطلع ترانه :

بشنو از نـــی چـــون حکـــایت میکنـــــد

وز جــــــدائیهــــــا شکــــــایت میکنــــــد

گوینده :روشنک

شاعر :مولانا / عراقی /

همکاری :اصغر بهاری / رضا ورزنده / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?o34ec40ra0pl6p1

 

 

برگ سبز برنامه شماره 234

زمان برنامه :۲۴:۲۹ دقیقه

حجم برنامه :۷ مگابایت

شعر ابتدا :

خوشا با دوستان در بوستان گل

که خوش باشد به روی دوستان گل

کند در بر حریر نیلگون سر

نهد بر سر کلاه سایبان گل

بگو با بلبل ای باد بهاری

که باز آمد ز . . . آسمان گل

بیا خواجو که با مرغان شبخیز

نهادست از هوا جان در میان گل

باد بهار بین که بر این مرغزار ها

چون میکند ز نرگس و نسرین نگارها

در باغ رو که دست بهار از سر درخت

بر فرقت از شکوفه بریزد نثارها

ساقی میان ببند که هنگام عشرت است

می در پیاله ها کن و گل در کنار ها

گر بر دل تو هست غباری ز درد و غم

بنشین که جام می بنشاند غبارها

وقتی من اختیار دلی داشتم ز دست

عشق آمد و ز دست ببرد اختیارها

آهنگ :شور

خواننده :ناصر مسعودی /

مطلع ترانه :

تـاجـم نمـی فـرستـی تیغـم بـه سر مـزن

مــرهـــم نمــی گــذاری زخــم دگــر مــزن

مـرهـم نمی نهی به جراحت نمک مپاش

نـوشـم نمـی دهـی بـه دلــم نیشتر مـزن

گوینده :روشنک

شاعر :خواجوی کرمانی / اوحدی مراغه ای / جلال همائی /

هلالی جغتائی /

همکاری :رضا ورزنده / اصغر بهاری / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?vn7l9hjr93rox67

 

 

برگ سبز برنامه شماره 233

زمان برنامه :۲۸:۴۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

آخر از غیب دری بر رخ ما بگشاید

دگران گر نگشایند خدا بگشاید

بر دل از هیچ طرف باد نشاطی نوزید

یارب این غنچه پژمرده کجا بگشاید

نگشاید دل ما تا نگشائی خم زلف

زلف خود را بگشا تا دل ما بگشاید

میکشم آه که بگشا رخ گلگون اما

این گلی نیست که از باد صبا بگشاید

ـــــ

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست

جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

هرکه چون ماه نو انگشت نما شد در شهر

همچو ابروی تو در باده پرستان پیوست

تو مپندار که از خود خبرم هست که نیست

یا دلم بسته زلف سیهت نیست که هست

آنچنان در دل تنگم زده ای خیمه انس

که کسی را نبود جز تو در او جای نشست

همه را کار شراب است و مرا کار خراب

همه را باده به دست است و مرا آب به دست

شیوه چشم تو تا باده فروشی باشد

نتوان گفت به خواجو که مشو باده پرست

آهنگ :شوشتری منصوری

خواننده :عبدالوهاب شهیدی /

مطلع ترانه :

آنرا که غمی چون غم ما نیست چـه دانـد

کـز شوق تو ام دیـده چـه شب میگـذرانـد

گوینده :روشنک

شاعر :هلالی جغتائی / خواجو کرمانی / سعدی /

همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?8jvxn2ui1agx8p1

 

 

برگ سبز برنامه شماره 232

زمان برنامه :۲۸:۰۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

توئی یاری رس فریاد هرکس

به فریاد من فریاد خوان رس

به داور داور فریاد خواهان

به یارب یارب صاحب گناهان

که رحمی بر دل پر خونم آور

وز این غرقاب غم بیرونم آور

گیرم که بر آن شوخ بگیرم سر راهی

با این همه حسرت چه بر آید ز نگاهی

پرسد اگر از منزل ویرانه عاشق

جائی که کشد سر به فلک شعله آهی

می چاره غم است جهان را خبر کنید

من با خبر شدم دگران را خبر کنید

سر میکنیم گریه و آهی به کوی عشق

ابر بهار و باد خزان را خبر کنید

غرض از کون و مکان گر رخ جانانه نبود

مسجد و میکده و کعبه و بتخانه نبود

دل ز می سر خوش و غافل که در آن نرگس مست

حالتی بود که در باده مستانه نبود

گر کام دل به گریه میسر شود ز دوست

صد سال میتوان به تمنا گریستن

بی درد را به صحبت ارباب دل چه کار

خندیدن آشنا نبود با گریستن

آهنگ :سه گاه

خواننده :ناصر مسعودی /

مطلع ترانه :

در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای

سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای

گوینده :روشنک

شاعر :نظامی گنجوی / عاشق اصفهانی / همای شیرازی /

ملک الشعرای بهار /

همکاری :اصغر بهاری / رضا ورزنده / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?wngbsc7z8y26uxw

 

 

برگ سبز برنامه شماره 231

زمان برنامه :۲۷:۴۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

از زلف پریشان تو آشفته ترم من

در کوی تو آشفته چو باد سحرم من

باشد که بیابم ز گلستان تو بوئی

عمریست که چون باد صبا دربدرم من

بر باد داده است چو گردم هوای تو

کرده است بینوای جهانم نوای تو

از خود بریدم و به تو پیوند رو نداد

نه آشنای خویشم و نه آشنای تو

ناله زار است کارم تا نفس باشد مرا

ناله هم فریاد و هم فریاد رس باشد مرا

ـــــ

خوش حالتیست با دل شیدا گریستن

در گوشه ای نشستن و تنها گریستن

خداوندا شبم را روز گردان

چو روزم بر جهان پیروز گردان

شبی دارم سیاه از صبح نومید

در این شب رو سپیدم کن چو خورشید

آهنگ :سه گاه

خواننده :حسین قوامی /

مطلع ترانه :

منـم کـه شهـره شهـرم بـه عشق ورزیـدن

منــم کــه دیــده نیــالــوده ام بــه بـد دیـدن

گوینده :روشنک

شاعر :معینی جوینی / مرتضی قلی شاملو / مسیح کاشانی /

نظامی گنجوی / حافظ /

همکاری :احمد عبادی / جلیل شهناز / پرویز یاحقی /

امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?fyu5lca5kilv4hn

 

 

برگ سبز برنامه شماره 230

زمان برنامه :۲۶:۲۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

ز سوز عشق من جانت بسوزد

همه پیدا و پنهانت بسوزد

چه داری آتشی در زیر دامان

کز آن آتش گریبانت بسوزد

ـــــ

ای گنج نهان در دل ویران کنمت جای

شاید که مگر گنج به ویرانه بماند

افسانه عشق تو شدم آه و دریغا

ترسم که نمانم من و افسانه بماند

ـــــ

بود نسیم گلم آه عاشقانه خویش

گلم خیال تو و بلبلم ترانه خویش

کبوتری ننشیند بر این قفس تا من

نشانه ای بفرستم به آشیانه خویش

آهنگ :بیات ترک

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

مـــــرا مسوز کــــه نــــازت ز کبــــریــــا افتــد

چـو خس تمـام شود شعلــه هــم زپــا افتــد

گوینده :روشنک

شاعر :عبید زاکانی / اشرف / شرف الدین ملقب به ( شاهپور ) /

مسیح اصفهانی / عاشق اصفهانی /

همکاری :احمد عبادی / پرویز یاحقی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?dz9ztxr8ccbcxr0

 

 

برگ سبز برنامه شماره 229

زمان برنامه :۲۹:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۹ مگابایت

شعر ابتدا :

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت

بگذاشت مرا و راه کوی تو گرفت

اکنون ز منش هیچ نمی آید یاد

بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت

ـــــ

با زلف بتی به بند و بست آمده ایم

آزاد ز قید هرچه هست آمده ایم

از کعبه خدا پرست آیند همه

جز ما که ز کعبه بت پرست آمده ایم

ـــــ

رویت که ز باده لاله میروید از او

از تاب شراب ژاله میروید از او

دستی که پیاله ای ز دست تو گرفت

چون خاک شود پیاله میروید از او

آهنگ :سه گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

منـم کـه شهـره شهـرم بـه عشق ورزیـدن

منــم کــه دیــده نیــالــوده ام بــه بـد دیـدن

گوینده : روشنک

شاعر :درویش مقصود / حیرت / حسن میرزا صفوی /

حافظ / عاشق اصفهانی

همکاری :احمد عبادی / جلیل شهناز / پرویز یاحقی /

امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?dj9d46kdpo2r3qb

 

 

برگ سبز برنامه شماره 228

زمان برنامه :۲۶:۲۸ مگابایت

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

ای زندگی تن و توانم همه تو

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من

من نیست شدم در تو از آنم همه تو

ـــــ

به سوی من که رساند نسیم یار مرا

که نیست قوت بر خاستن غبار مرا

مرا به وصل تو خوش روز و روزگاری بود

شب فراق سیه کرد روزگار مرا

ـــــ

من وصل رقیبان تو را تاب ندارم

چون سایه رقیبی شب مهتاب ندارم

حال دل خود عرضه کنم پیش طبیبان

تب دارم و دل میطپد و خواب ندارم

آهنگ :بیات اصفهان

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

گــر زلــف پــریشانــت در دست صبــا افتــد

هـــر جــا کــه دلـــی باشد در دام بلا افتــد

گوینده :روشنکـــ

شاعر :آصفی هروی / صائب تبریزی / حافظ /

همکاری :اصغر بهاری / مجید نجاحی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?cbfx9r5blgbmx1z

 

 

برگ سبز برنامه شماره 227

زمان برنامه :۲۸:۳۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

نکرد با سر زلف تو هیچ کار دلم

ببرد در طلب وصل روزگار دلم

در آرزوی خلاصی ز تنگنای وجود

به گرد سینه بر آمد هزار بار دلم

کدام دل ز کجا دل چراست دل کو دل

که از دو دیده برون کردی ای نگار دلم

ـــــ

من ساکن خاک کوی عشقم

نتوانم از این دیار برگشت

بیچارگی است چاره عشق

دانی چه کنم چو یار بر گشت

بنشینم و صبر پیش گیرم

دنباله کار خویش گیرم

آهنگ :شور

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

شبی یاد دارم که چشمم نخفت

شنیدم که پروانه با شمع گفت

گوینده :روشنک

شاعر :نظاره قهستانی / سعدی /

همکاری :اصغر بهاری / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?s56b9q4kazhhx9w

 

 

برگ سبز برنامه شماره 226

زمان برنامه :۲۶:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم

از دفتر جهان ورق باد برده ایم

چون سرو تازه روی در این بوستان سرای

در راه سرد و گرم جهان پا فشرده ایم

نزدیکتر ز پرده چشم است از نگاه

راهی که ما به کعبه مقصود برده ایم

از صبح پرده سوز خدایا نگاهدار

این رازها که ما به دل شب سپرده ایم

هر نقش نیک و بد که در آئینه دیده ایم

صائب ز لوح خاطر روشن سترده ایم

ـــــ

امشب منم و جام می و یار ای شب

تعجیل مکن به صبح زنهار ای شب

صد شب زتو بوده ام در آزار ای شب

یک شب دل عاشقان نگهدار ای شب

آهنگ :افشاری

خواننده :ناصر مسعودی

مطلع ترانه :

ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم

گوینده : روشنک

شاعر :صائب تبریزی / عمادی غزنوی /

همکاری :رضا ورزنده / حسن کسائی / امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?gzi30f6gse1durx

 

 

برگ سبز برنامه شماره 225

زمان برنامه : ۲۷:۴۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

سحر ز میکده گریان و دردناک شدم

به راه دوست فتادم چو اشک و خواب شدم

چراغ دیده من شمع روی ساقی بود

که زد به خرمنم آتش چنانکه پاک شدم

ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری

غبار دامن رندان جامه چاک شدم

ز بسکه همچو فغانی کشیده ام دم سرد

اثر نماند زمن سوختم هلاک شدم

آهنگ :بیات ترک

خواننده :ایــــــــرج

مطلع ترانه :

سحر ز میکده گریان و دردناک شدم

گوینده :روشنک

شاعر :بابا فغانی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?6og5bn3xycbydsx

 

 

برگ سبز برنامه شماره 224

زمان برنامه : ۳۰:۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۹ مگابایت

شعر ابتدا :

از بس که شکست و باز بستم توبه

فریاد همی کند زدستم توبه

دیروز به توبه ای شکستم ساغر

امروز به ساغری شکستم توبه

ـــــ

بر چهره ات آن موی سیه ریخته خوشتر

روز و شب عاشق به هم آمیخته خوشتر

تا دل به کمند سر گیسوی تو پیوست

این رشته مهر از هم بگسیخته خوشتر

ـــــ

آنچه هرشب بگذرد از چرخ فریاد من است

وانچه آن مه را بخاطر نگذرد یاد من است

آنچه بر من کارها را سخت میسازد مدام

بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است

آهنگ :سه گاه

خواننده :نوذر

مطلع ترانه :

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

گوینده :روشنک

شاعر :سلمان ساوجی / ثابت بختیاری / محتشم کاشانی /

حافظ /

همکاری :حبیب الله بدیعی / جلیل شهناز / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?yrloegeatl479gl

 

 

برگ سبز برنامه شماره 223

زمان برنامه :۲۸:۲۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا:

بـا یـاد لبت ساقـی چـون مـی بـه قـدح ریـزد

صـد کشته بـه یـک جـرعه از خـاک بـر انگیزد

گـــر زیــــر درخــت گل بــاز آئـــی و بنشینی

هــر بـاد کـه بــر خیــزد گل بــر سر گل ریــزد

آهنگ :افشاری

خواننده :ناصر مسعودی /

مطلع ترانه :

ای خوش آنانکه قدم در ره میخانه زدند

بوسه دادند لب شاهد و پیمانه زدند

گوینده :روشنک

شاعر :کمال خجند

همکاری :اصغر بهاری / رضا ورزنده / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?x3a5noq97yt72d7

 

 

برگ سبز برنامه شماره 222

زمان برنامه :۲۵:۰۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

میگرفتیم به جانان سر راهی گاهی

او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی

نه عجب گر نگهش داشت سر الفت ما

برق را هست نوازش به گیاهی گاهی

ـــــ

کاش بیرون فتد از سینه دل زار مرا

کشت نالیدن این مرغ گرفتار مرا

بی بقا شادی وصل تو و دانم که ز پی

آرد این خنده کم گریه بسیار مرا

آنکه آخر به صد افسانه به خوابم میکرد

کرد از خواب عدم بهر چه بیدار مرا

آهنگ :بیات ترک

خواننده :اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

آســــــوده دلا حــــال دل زار چـــه دانـــی

خـونخـواری عشاق جگـر خـوار چـه دانـی

گوینده :روشنک

شاعر :حزین لاهیجی / مشتاق اصفهانی / غزل عبدالرحمن جامی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?erl78rxa7iha6dg

 

 

برگ سبز برنامه شماره 221

زمان برنامه :۲۸:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

دوش بی خود ز خود جدا گشتم

با خدا بی خود آشنا گشتم

نظری بر دلم فکند کزآن

کاشف راز انبیا گشتم

صدف صدقم از هوا پر بود

من از آن صدق با صفا گشتم

چمن شوق را صحاب شدم

گلبن ذوق را صبا گشتم

شادی خلوتم چو روی نمود

در صدف در پر بها گشتم

ـــــ

گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

آوازه درست است که من توبه شکستم

گر دشمنم ایضا کند و دوست ملامت

من فارقم از هرچه بگویند که هستم

ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می

من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم

شبها گذرد بر من از اندیشه رویت

تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم

آهنگ :سه گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

گوینده : روشنک

شاعر :امامی هروی / سعدی /

همکاری :حبیب الله بدیعی / مجید نجاحی / امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?e4pv0lyr4h2kgzp

 

برگ سبز برنامه شماره 220

زمان برنامه :۲۸:۵۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

از کوی مغان نیم شبی ناله نی خاست

زاهد به خرابات مغان آمد و می خواست

من کعبه و بتخانه نمیدانم و دانم

هر جا که توئی قبله ارباب دل آنجاست

ـــــ

گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

آوازه درست است که من توبه شکستم

گر دشمنم ایضا کند و دوست ملامت

من فارقم از هرچه بگویند که هستم

ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می

من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم

شبها گذرد بر من از اندیشه رویت

تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم

ـــــ

بسیار مشو غره بدین حسن دلآویز

کاین حسن دلآویز تو را عشق من آراست

جمعیت حسنی که سر زلف تو دارد

از جانب دلهای پراکنده شیداست

آهنگ :افشاری

خواننده :ایــــرج

مطلع ترانه :

از کوی مغان نیم شبی ناله نی خاست

گوینده :روشنک

شاعر :سعدی / سلمان ساوجی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?3tvitvftnl07mdr

 

 

برگ سبز برنامه شماره 219

زمان برنامه :۲۸:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

به زیر تیغ نداریم مدعا جز تو

شهید عشق تو را نیست خونبها جز تو

به جز وصال تو هیچ از خدا نخواسته ام

که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو

خدای می نپذیرد دعای قومی را

که مدعا طلبیدند از دعا جز تو

مریض عشق تو را حاجتی به عیسی نیست

که کس نمیکند این درد را دوا جز تو

کجا شکایت بی مهریت توانم برد

که هیچکس ننهادست این بنا جز تو

فروغی از رخ آن مه گرت فروغ دهند

به آفتاب نبخشد کسی ضیا جز تو

آهنگ :همایون

خواننده :حسین قوامی /

مطلع ترانه :

من رخ چو نمودی به تمنای تو بودم در جلوه صبح محو تماشای تو بودم

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / فروغی بسطامی / صفی علیشاه /

امیری فیروز کوهی / ابراهیم عراقی /

همکاری :احمد عبادی / رضا ورزنده /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?q85597oifo10p7d

 

 

برگ سبز برنامه شماره 218

زمان برنامه :۲۸:۳۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ دقیقه

شعر ابتدا :

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده مرغی صیاد رفته باشد

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد

گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی

گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد

پر شور از . . . . . است امروز کوه و صحرا

مجنون گذشته باشد بیداد رفته باشد

آهنگ :بیات ترک

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

امشب ز شوق وصالت چون شعله در پیچ و تابم

گوینده :

شاعر :فرید الدین عطار / حزین لاهیجی / بهادر یگانه / عراقی

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی / پرویز یا حقی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?b758lc6dkcla890

 

 

برگ سبز برنامه شماره 217

زمان برنامه :۲۸:۳۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

پـــــرکـــــن قــــدح شــــراب و دریــــاب مــــرا

بیخـــــود بکنـــــد زخــــود مــــی نــــاب مــــرا

زان خواب که خواب خستگان است چه سود

خـــوبست کـــه بـــاده خـــود کنـد خواب مـرا

ــــــــــــــــ

در دشت فضا ستارگان میبینم

در دام زمان یکان یکان میبینم

بر سطح زمین و بر فلک آنچه که هست

نقشی ز طلسم این زمان میبینم

ـــــــــــــــ

گلزار و چمن نمای دیگر دارد

با دلبر و می صفای دیگر دارد

درمان طبیب را کسی منکر نیست

اما می ما شفای دیگر دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم

در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم

در دیده هر عاشق او بود همه لایق

وندر نظر وامق عذرا همه او دیدم

دیدم گل بستانها صحرا و بیابانها

او بود گلستانها صحرا همه او دیدم

هان ای دل دیوانه بخرام به میخانه

کاندر خم و پیمانه پیدا همه او دیدم

در میکده و گلشن می نوش می روشن

میبوی گل و سوسن کاینها همه او دیدم

آهنگ :سه گاه

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

یاری یاری

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / عراقی / رباعیات حسین قدس نخعی /

همکاری :حسن کسائی / پرویز یاحقی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?i09v6i2o56h8fdy

 

 

برگ سبز برنامه شماره 216

زمان برنامه :۲۸:۳۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

دیــــدن روی تـــو و دادن جـــان مطلـــب مـــاست

پــرده بــر دار ز رخسار کــه جــان بــر لب مــاست

بــت روی تــو پــرستیــم و مـــلامـــت شنـــویـــم

بـت پـرستـی اگـر اینست کـه این مذهب ماست

شـرب مــی بــا لـب شیـریـن تـو مـاراست حــلال

بـی خبـر زاهـد از ایـن ذوق کـه در مشرب ماست

نیست جـــز وصــف رخ و زلــف تــو مــا را سخنـی

در همـه سال و مـه ایـن قصـه روز و شب مـاست

در تـــو یـــک یـــا رب مـــا را اثــــری نیست ولـــی

قـــدسیـــان را بـــه فلـــک قلقلـــه از یارب ماست

خــواستــم تــا کــه شــوم بسته فتــراکش گفـت

فرصت این بس که سرت خاک سم مرکب ماست

آهنگ :افشاری

خواننده :سیاوش ( محمد رضا شجریان بیدکانی )

مطلع ترانه :

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

همــراز عشق و همنفس جــام بــاده ایــم

گوینده :فیروزه امیر معز

شاعر :عطار / فرصت شیرازی / حافظ / عراقی /

همکاری :حسن کسائی / رضا ورزنده / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?zl99f96sakldxlj

 

 

برگ سبز برنامه شماره 215

زمان برنامه :۲۷:۱۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

در غــم خــویش چنــان شیفته کــردی بــازم

کــز خیــال تــو بــه خــود نیــز نمـــی پــردازم

هـــر کـــه از نـــالـــه شبگیــــر مـن آگاه شود

هیــچ شک نیست کـه چــون روز بـدانـد رازم

آنچنــان بــر دل مــن نــاز تــو خــوش می آید

کــــه حلالـــت نکنـــم گــر نکشـــی از نــازم

آهنگ :همایون

خواننده :حسین قوامی /

مطلع ترانه :

در غم خویش چنان شیفته کردی بازم

گوینده :

شاعر :عطار / حافظ / عراقی

همکاری :احمد عبادی / پرویز یاحقی / رضا ورزنده / امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?ij9383f5x8nladp

 

 

برگ سبز برنامه شماره 214

زمان برنامه :۲۵:۲۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

شعر ابتدا :

ای دل چـــو در خـــانـــه خمــــار گشودنــد

مــی نـوش کـه از مـی گـره کار گشودنـــد

در خــود منگــر نــرگس مخمــور بتـــان بین

در کعبــه مـــرو چــون در خمـــار گشودنـــد

از خــود بــدر آ در رخ خــوبــان نظــری کــن

در خــان منشین چــون در گلــزار گشودنـد

ــــــــــــــ

کــــــی ببینــــم چهـــــره زیبـــــای دوست

کـــــی ببـــویـــم لعـل شکر خــای دوست

کـــــی در آویـــــزم بــــــه دام زلـــــف یـــار

کــی نهــم یک لحظــه سر بر پـای دوست

کـــی بــر افشانــم بـــه روی دوست جــان

کـــی بگیـــرم زلــف مشک آســای دوست

در دل تنگـــــــم نمـــــی گنجـــــد جهـــــان

خـــود نگنجـــد دشمـــن اتـدر جای دوست

دشمنـــم گـــویـــد کـــه تــرک دوست گیر

مـــن بــه رغـــم دشمنــان جـویای دوست

آهنگ :همایون

خواننده :عبدالوهاب شهیدی /

مطلع ترانه :

کــی ببینــم چهــره زیبــای دوست

گوینده :فرخنده

شاعر : فخر الدین ابراهیم عراقی /

همکاری : احمد عبادی / پرویز یاحقی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?6zuh58bsk69j6fz

 

 

برگ سبز برنامه شماره 213

زمان برنامه :۳۰:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۹ مگابایت

شعر ابتدا :

و

آهنگ : چهارگاه / سه گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

عشق اگر یار شود سود و زیان این همه نیست

سر جـانـانـه سلامـت غـم جـان این همه نیست

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / حزین لاهیجی / ابوسعید ابوالخیر / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی / مجید نجاحی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?b82lkar7d0cb132

 

 

برگ سبز برنامه شماره 211

زمان برنامه :۲۸:۲۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :

خواننده :( درویش ) امیر حیاتی / حسین قوامی / عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم

چنان سرمست و حیرانم من امشب

چو نقاب بر گشائی مه آن جهان بر آئی

گوینده :

شاعر :عطار / مولانا / سعدی

همکاری :حسن کسائی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?ib6dgn7qkxo9ezl

 

 

برگ سبز برنامه شماره 210

زمان برنامه : ۳۱:۴۸ دقیقه

حجم برنامه :۳۱ مگابایت

شعر ابتدا :

مـــن اگـــر نظــر حــرام است بســی گنــاه دارم

چـــه کنـــم نمــی تــوانــم کــه نظــر نگــاه دارم

چه شب است یارب امشب که ستاره ای بر آمد

کـه دگـر نـه عشق خـورشید و نـه مهـر ماه دارم

مکنیــــد دردمنــــدان گلــــه از شب جــــدائــــی

مــــن ایــــن صبــــاح روشن ز شب سیـــاه دارم

کـه نـه روی خـوب دیـدن گنه است پیش سعدی

تــو گمــان نیــک بــردی کــه مــن ایـن گناه دارم

آهنگ :بیات اصفهان

خواننده :حسین قوامی /

مطلع ترانه :

تـا کی ای آتش سودا ز سرم بر خیزی

تـا کـی ای نـالـه زار از جگـرم بر خیزی

ــــــــــــــــــــــــ

آن دوست که من دارم وان یار که من دانم

شیریـن دهنــی دارم دور از لب و دنــدانـم

گوینده :روشنک / نور الدین ثابت ایمانی

شاعر :عطار / سعدی / عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / پرویز یاحقی / رضا ورزنده / امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?na0anz6y5ra90o7

 

 

برگ سبز برنامه شماره 209

زمان برنامه :۲۵:۳۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

بیا ساقیا مگذر آن روز را

بده آتش عافیت سوز را

به روئی که سوزد ز تابش نقاب

به چشمی که از چشمها برده خواب

به صحرا نوردان ملک جنون

به کشتی نشینان دریای خون

به ترکان غارتگر صبر و هوش

به کشمیریان فلاحت فروش

به رنگین تزروان بستان زیب

به وحشی غزالان دشت فریب

به پروین فشانان خوی کرده روی

به عنبر فروشان وا کرده موی

به فریاد خاموشی اهل درد

به گلگونه زینت روی زرد

به آهی که بر شعله دامن زند

به شوقی که آتش به خرمن زند

به دوشی که بار ملامت کشید

به گوشی که زهر نصیحت شنید

به آن دل که بر خیزد آهی از او

به چشمی گه آید نگاهی از او

به نازی که صد کشته را خونبهاست

به قهری که با آشتی آشناست

که دیگر مکن با ظهوری جفا

به زنجیر قهرش مفرسای پا

کسی چند باشد چنین تنگدل

صبر کردم ای ساقی سنگدل

بصیر خمارم شرابی کجاست

دلم بر دلم سوخت آبی کجاست

ز غم مرده ام زنده ام کیستم

ستم چند بیچاره کیستم

بیا از در چاره سازی در آی

زمانی به عاشق نوازی در آی

آهنگ :بیات اصفهان

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

دوستان شرح پـریشانــی مــن گــوش کنید

قصـه بـی سر و سامـانـی مـن گــوش کنید

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / ظهوری / وحشی بافقی / عراقی

همکاری :پرویز یاحقی /

دریافت اطلاعات :دارد در انتها

اعلام برنامه:دارد در ابتدا و انتها

اعلام شماره :

http://www.mediafire.com/download.php?9ls3wkm9a8nfnbp

 

 

برگ سبز برنامه شماره 208

زمان برنامه :۲۸:۳۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :ابو عطا

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

چـونست حـــال بستـان ای بـاد نـو بهـاری

کــــز بلبلان بـــر آمــــد فــــریــاد بیقــراری

ــــــــــــــــــــ

وقتــی دل سودائــی میرفت بــه بستانهــا

بـی خویشتنم کــردی بــوی گل و ریحـانهـا

گوینده :

شاعر :عطار / سعدی / عراقی

همکاری :جلیل شهناز / پرویز یاحقی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?mx09k842t2vmgaa

 

 

برگ سبز برنامه شماره 207

زمان برنامه :۲۹:۱۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

مـــا ز خـــرابـــات عشق مست الست آمـــدیـــم

نـام خـرد چـون بـریـم چـون همـه مست آمــدیــم

دوست چهــل بــامــداد در گــل مــا داشت دست

تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم

پیش زمــــا جــــان مــــا خــــورد شــــراب السـت

مــا همــه زآن یــک شراب بــاده پــرست آمـدیــم

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هر نفسی شور عشق در دو جهان افکنیم

آتش سـودای خویش در دل و جـان افکنیم

جـان و دل خسته را از غـم هجـران خویش

گــه بــه خــروش آوریم گه به فغان افکنیم

آهنگ :سه گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

در همـه دیـر مغان نیست چـو مـن شیدائـی

خــرقــه جــائــی گــرو بــاده و دفتــر جــائـی

گوینده :روشنک

شاعر : اشعار ابتدائی عطار /

همکاری :احمد عبادی / پرویز یاحقی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?7sjco72e4ge4d6j

 

 

برگ سبز برنامه شماره 206

زمان برنامه :۲۹:۲۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

گـــــر چشم دل بـــر آن مــه آئینــه رو کنــی

ســیــــل جهــــان در آئینــــه روی او کنــــی

خــــاک سیــه مبــاش کــه کس بـر نگیـردت

آئینــه شو کــــه خــدمـت آن مــاهــرو کنـی

جـــان تـــو جلــوه گاه جمـــال آنگهــی شود

کآئینه اش به اشک صفــــا شستشو کنـی

خــواب و خیــال مــن همه با یاد روی توست

تــا کــی بــه مـن چـو دولـت بیــدار رو کنــی

درمـــــان درد عشق صبـــــوری بــــود ولـــی

بـــا مـــن چــرا حکایت سنگ و سبــو کنــی

خـــون میچکـــد ز نـــالــه بلبل در این چمـن

فــریــاد از تــو گل کــه بــه هــر خار خو کنی

دل بستــه ام بــه بــاد بــه بــوی شبــی که

زلف بگشائی و مشام مرا مشک بوی کنی

اینجــاست یــار گمشده گــرد جهــان مگـرد

خـود را بجــوی سایــه اگــر جستجــو کنـی

آهنگ :شوشتری /بختیاری

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

خــوشا دردی کــه در مــانش تــو بــاشــی

خــوشا راهــی کــه پـایـانش تــو بــاشــی

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / سایه / بابا فغانی / عراقی /

همکاری :پرویز یاحقی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?zfc6ri2gf6wjp5v

 

 

برگ سبز برنامه شماره 205

زمان برنامه :۲۷:۴۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

دلبــرا پیش وجــودت همــه خــوبــان عــدمند

سـر وران بـر سر سودای تــو خــاک قــدمنــد

شهری اندر هوست سو خته در آتش عشق

خلقــی انــدر طلبــت غــرقــه دریــای غمنــد

خـون صـاحبنظـران ریختــی ای کعبــه حسن

قتـل اینـان کـه روا داشت کـه صیـد حــرمنــد

گــاهگــاهـــی بگــذر در صـــف دلسوختگــان

تـــا ثنـــائیت بگـــوینـــد و دعـــائـــی بــدمند

هــر خـم از جعـد پـریشـان تـو زندان دلیست

تـــا نگــوئــی کــه اسیران کمنــد تــو کمنــد

زیــن امیــران ملاحــت کــه تـو بینـی بر کس

بـه شکایت نتـوان رفـت کـه خصـم و حکمنـد

بنــدگان را نـه گـزیـر است ز حکمت نه گـریـز

چـــه کنند ار بکشـــی ور بنـــوازی خـــدمنــد

آهنگ :همایون / شوشتری

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

بس کــه مــی تــرسم از جـدائیهـا مــــی گــــریــــزم ز آشنــــائیهــــا

گوینده :روشنک

شاعر : سعدی /

همکاری :پرویز یاحقی / ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?ejgxfr8wx4pedk0

 

 

برگ سبز برنامه شماره 204

زمان برنامه :۲۷:۰۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

سر نهـادیـم بـه سودای کسی کاین سر از اوست

نه همین سر که تن و جان و جهان یکسر از اوست

گـــر گل افشانـــد و گـــر سنــگ زنــد چتــوان کــرد

مجلس و سـاقـی و مینـا و مــی و ساغـر از اوست

گــر بــه طــوفــان شکنــد یــا کــه بـه ساحـل فکند

ناخدائیست که هم کشتی و هم صر صر از اوست

مـن بـه دل دارم و شـاهــد بـه رخ و شمـع بـه سـر

آنچــــه پــــروانــــه دلسوختــــه را در پـــر از اوست

از مـــــن ای بــــاد بگــــو خیــــل گنــــه کــــاران را

غــم مــداریـد کـه گـر جـرم ز مـاست آذر از اوست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای غمـــــزه جـــــادویـــــت افسونگـــــر بیمــــاران

وی طــــره هنــــدویــــت ســــر حلقــــه طــــراران

رویـــت ز شب افـــروزی مهتـــاب سحـــر خیـــزان

مـــــویــت بـــــه دلآویـــــزی دلبنـــــد وفـــــا داران

آهنگ :شور

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

ســاقــی بــه نــور بــاده بــر افــروز جان ما

مطـرب بگـو کـه کار جهـان شد بـه کام مـا

گوینده :

شاعر :عطار / معتمد نشاط / خواجو / حافظ / عراقی

همکاری :حسن کسائی / پرویز یاحقی / مجید نجاحی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?lybfyt4l45jb5to

 

 

برگ سبز برنامه شماره 203

زمان برنامه :۲۵:۳۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

بگذار تا به شارع میخانه بگذریم

کز بهر جرعه ای همه محتاج آن دریم

جائی که تخت و مسند جم میرود به باد

گر غم خوری خوش نبود به که می خوریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم

فائز مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

زان پیشتر که عمر گرانمایه بگذرد

بگذار تا مقابل روی روی تو بگذریم

چون صوفیان به حالت رقصند در سماء

ما نیز هم به شعبده دستی بر آوریم

آهنگ :چهار گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

بگــذار تــا بــه شارع میخــانــه بگــذریــم

کـز بهـر جـرعـه ای همـه محتـاج آن دریـم

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / حافظ / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / حسن کسائی / رضا ورزنده

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?a1wzx5ddekkk5wa

 

 

برگ سبز برنامه شماره 202

زمان برنامه :۲۳:۱۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

شعر ابتدا :

ای عشق همه بهانه از توست

من خاموشم این ترانه از توست

آن بانگ بلند صبحگاهی

این زمزمه شبانه از توست

من اندوه خویش را ندانم

این گریه بی بهانه از توست

ای آتش جان پاکبازان

در خرمن من زبانه از توست

افسون شده تو را زبان نیست

ور هست همه فسانه از توست

کشتی مرا چه بیم دریا

طوفان ز تو و کرانه از توست

گر باده دهی وگر نه غم نیست

مست از تو شرابخانه از توست

می را که اثر به پیش چشمت

کاین مستی شادمانه از توست

پیش تو چه توسنی کند عقل

رام است که تازیانه از توست

من میگذرم خموش و گمنام

آوازه جاودانه از توست

چون سایه مرا ز خاک بر گیر

کاینجا سر و آستانه از توست

آهنگ :شوشتری /

خواننده :اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

تا زمیخانه و می نام و نشان خواهد بـود

ســر مـا خـاک ره پیـر مغـان خـواهـد بـود

گوینده : روشنک / ثابت ایمانی

شاعر :عطار / سایه / حافظ / عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / پرویز یا حقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?rmbhhfs95vqgbdo

 

 

برگ سبز برنامه شماره 201

زمان برنامه :۲۶:۱۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

نه تنها روی شهر آشوب دارد بت من هـرچه دارد خوب دارد

امشب کـه رخش بــزم فـروز مــن و تــوست

خـوش بـاش دلا کـه وقت سوز من و توست

بنشسته و جز شمع کسی پیشش نیست

پـــروانـــه بیـــا کـــه روز روز مـــن و تـــوست

آهنگ :شور

خواننده : حسین قوامی

مطلع ترانه :

جـز آستان تـوام در جهـان پنـاهی نیست

سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

گوینده :روشنک / نوری

شاعر :غزل آواز حافظ /

همکاری :مجید نجاحی / پرویز یاحقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?sk6kcitl3j2c57f

 


برچسب‌ها: دانلود, برگ سبز, آرشیو گلها
♪♫ نوشته شده در تاریخ  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 3:21  | نویسنده : محمد علی  | 


 

         
IranVocals.BlogFa.com | © 2011-2013 | Developed By Mohammad Ali | موسیقی ملی ایران | دایره المعارف موسیقی اصیل