لطفا اینجا کلیک کنید ... آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - برگ سبز فول آرشیو 200 - 150

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )

دایره المعارف موسیقی اصیل و وبِ تخصصی موسیقی ایرانی موسیقی آواز ایرانی موسیقی سنتی هنر دانلود

برگ سبز فول آرشیو 200 - 150

برگ سبز برنامه شماره 200

زمان برنامه :۴۶:۳۵ دقیقه

حجم برنامه :۴۴ مگابایت

شعر ابتدا :

سر نهـادیـم بـه سودای کسی کاین سر از اوست

نه همین سر که تن و جان و جهان یکسر از اوست

آهنگ :ابو عطا / شور

خواننده :مولوک ضرابی / الهـــه / حسین قوامی / عبدالوهاب شهیدی /

اکبر گلپایگانی / ایــرج / زند وکیلی /

مطلع ترانه :

چه در مستی چه هوشیاری چه در خواب و چه بیداری علی جویم

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدائی

تا صورت و پیوند جهان بود علی بود

گوینده :روشنک / آذر پژوهش / سیما

شاعر :فرید الدین عطار / معتمد نشاط / مجذوب علیشاه /

فخر الدین ابراهیم عراقی / شمس الدین محمد حافظ /

مولانا

همکاری :احمد عبادی / جلیل شهناز / پرویز یاحقی / ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?85bcflx9a68mllz

 

 

برگ سبز برنامه شماره 199

زمان برنامه :۲۶:۳۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

مـن و خیـال تـو شبهـا و کنـج خانه خویش

سرود بیخــودی و آه عــاشقــانــه خــویش

خیـال خـال تـو بـردم مـن ضعیـف بـه خـاک

چنـانکـه دانـه کشد مور سوی لانه خویش

سخــن بــه قــاعــده همــت آیــد ای زاهد

مـن و فسون محبـت تـو و فسـانـه خـویش

خوشم به شعلـه این آه آتشین همه شب

مـرا چو شمع سری هست با زبانه خویش

بــر آستــانــه تــو خــاک شــد سر جــامی

قـدم چـه میکشی از خـاک آستانه خویش

آهنگ :شور

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست

حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست

گوینده : روشنک

شاعر :فرید الدین عطار / عبدالرحمن جامی / محمد رازی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?wybkt2paksgcl4t

 

 

برگ سبز برنامه شماره 198

زمان برنامه :۲۸:۳۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

در ما به ناز می نگرد دلربای ما

بیگانه وار می گذرد آشنای ما

بی جرم دوست پای ز ما بر کشید باز

تا خود چه گفت دشمن ما در قفای ما

با هیچ کس شکایت جورش نمیکنم

ترسم به گفتگو کشد این ماجرای ما

ما دل به درد هجر ضروری نهاده ایم

زیرا که فارغ است طبیب از دوای ما

بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین

بی شک بسوزدش دل سنگین برای ما

ــــــــــــــ

شب فراغ که داند که تا سحر چند است

مگر کسی که به زندان عشق در بند است

گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

کدام سرو به بالای دوست مانند است

پیام من که رساند به یار مهر گسل

که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است

قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست

به خاکپای تو کان هم عظیم سوگند است

که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل هنوز

دیده به دیدارت آرزو مند است

ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

چه دستها که ز دست تو بر خداوند است

فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است

آهنگ :سه گاه

خواننده :اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

ای ساربان آهسته رو کارام جانم میرود

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / عبید زاکانی / سعدی / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?4nd8lf31972u4nq

 

 

برگ سبز برنامه شماره 192

زمان برنامه :۲۷:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

بخشـــای بـــه آنکـــه بخـــت یـــارش نبــود

جــــز خــــوردن انــــدوه تــــو کـــارش نبـــود

در عشـق تــو حــالتیش بــاشــد کــه در آن

هــم بـــا تــو و هــم بــی تــو قــرارش نبـود

آهنگ :سه گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

خــــواهــــم ای دل محــــو دیـــدارت کنــــم

جلـــــــوه گـــــــاه روی دلـــــــدارت کنــــــم

گوینده : روشنکـ

شاعر :عطار / شهاب الدین سهروردی / مخلص نراقی /

همایون اسفراینی / صفی علیشاه اردبیلی / ابراهیم عراقی

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?to06jt07ukeludy

 

 

برگ سبز برنامه شماره 191

زمان برنامه :۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

عقـل سودا زده در سوز و گـداز است هنوز

یــار پیمـان شکنـم بـر سر نـاز است هنـوز

چـه کنـم گـر نکنـم نـالـه و افغـان که رقیب

در حـریــم حــرمش محـرم راز است هنـوز

گـرچـه بستند در صـومعـه و مسجـد و دیـر

شکــر دارم کــه در میکـده بـاز است هنـوز

عمـری گـذشت و مـن بـه تحیـر فـرو هنـوز

نــا بـــرده ره بــه خــار تــریـــن راز او هنــوز

ساغر شکست و باده لـذت به خاک ریخت

نگـذشتـه قطــــره ایش مـــرا از گلــو هنـوز

دور زمــانـه سرخــوش و بــی آبرو گـذشت

مـــن پـــای بست رنــج و غــم آبــرو هنــوز

عشق مــرا تـو پـاک مـدان چـون نیـافتست

از اشک چشم و خون دلم شستشو هنوز

آهنگ :سه گاه

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

تـرک مـن خـراب شبگـرد مبتـلا کـن

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / جمارانی / مسعود فرزاد / مولانا / عراقی /

همکاری :حسن کسائی / لطف الله مجد /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?lz4u39wyszsl9j0

 

 

برگ سبز برنامه شماره 190

زمان برنامه :۲۷:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

مطرب امشب ترانه ای دارد

نغمه عاشقانه ای دارد

بر زبان هرچه آورد چون شمع

زآتش دل زبانه ای دارد

شوری اندر نوای اوست مگر

از دل من نشانه ای دارد

ساقی مهر طلعت از می ناب

بزم عیش مغانه ای دارد

خال بر لب نهاده لب بر جام

آتشین آب و دانه ای دارد

وز لب لعل و باده گلرنگ

با حریفان میانه ای دارد

زاهد خرقه پوش هم امشب

شسته دستار با می و به سماء

بانگ چنگ و چغانه ای دارد

رند پیمانه نوش باده عشق

جام در دست و پای در

مستی جاودانه ای دارد

جام در دست و پای در ره دوست

دیده بر آستانه ای دارد

خود نداند مگر در آن خم زلف

دل ما آشیانه ای دارد

خانه یار نیز در دل ماست

وه چه ویرانه خانه ای دارد

ره نبردست کس به سر وجود

هر که با خود فسانه ای دارد

آهنگ :همایون

خواننده : امیر حیاتی / اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

علـی جـان است و جـانـانـم

علــی درد است و درمــانــم (۱)

ای خـدا ایـن وصـل را هجـران مکـن

سـر خـوشان عشق را نـالان مکـن (۲)

گوینده : روشنک / نور الدین ثابت ایمانی

شاعر :عطار / رازی / حافظ / مولانا / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / مهدی خالدی / رضا ورزنده

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?b43qgolk34nfy29

 

 

برگ سبز برنامه شماره 189

زمان برنامه :۲۶:۴۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

چنین کـه پیش نظــر صــورت نکــوی تــو دارم

به هر طرف که کنم سجده رو به روی تو دارم

آهنگ : شور / دشتی

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

گر بگویم به تو ای مه که چه زیبنده نازی

رخ بــر افــروزی از عشوه و نــازم بگـدازی

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / بابا فغانی شیرازی / گلبن / عراقی /

همکاری : مجید نجاحی / پرویز یاحقی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?dl4t89vjqa44x6e

 

 

برگ سبز برنامه شماره 187

زمان برنامه :۲۵:۵۰دقیقه

حجم برنامه :۸۳/۱۱ مگابایت

شعر ابتدا :

آســــوده دلا حـــــال دل زار چـــــه دانــــی

خــونخــواری عشاق جگـر خـوار چـه دانـی

شب تـا بـه سحـر خفتـه بـه خلـوتگـه نازی

بیخــوابـــی ایــن دیــده بیــدار چــه دانـــی

هـــرگـــز نخلیـــده بـــه کـــف پای تو خاری

آزردگـــــی سینــــه افگــــار چـــــه دانــــی

ای فــاختــه پــرواز کنــان بـــر ســر سـروی

درد دل مــــرغــــان گـــرفتـــار چـــه دانـــی

جامـی تو و جام مـی و بیهوشی و مستی

راه و روش مــــردم هـــوشیار چــــه دانـــی

آهنگ :شور

خواننده :اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

امــــروز دلا از دوش آشفتــه تــرت بینــم

جز مستی مـی در سر شور دگرت بینم

گوینده :روشنک

شاعر :عبدالرحمن جامی

همکاری :رضا ورزنده / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/?915bdh9x4zagb08

 

 

برگ سبز برنامه شماره 186

زمان برنامه :۲۸:۲۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

هرکسی را هوسی در سر و کاری در پیش

مــن بیچـــاره گـــرفتــار هــوای دل خــویش

ایـن تـوئـی بـا مـن و غـوغـای رقیبان از پس

ایــن منــم بــا تــو گـرفتـه ره صحـرا در پیش

آهنگ :

خواننده :قوامی

مطلع ترانه :

دریچـه ای ز بهشتش بـه روی بگشائـی

کـه بــامــداد نگاهش تــو روی بنمـائــی

گوینده :روشنک

شاعر :

همکاری :

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

http://www.mediafire.com/download.php?4onnc4b7oo4cgdj

 

 

برگ سبز برنامه شماره 185

زمان برنامه :۲۸:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

ساقیــا مــی ده کـه ما دردی کش میخانه ایم

بــا خـــرابــات آشنـائیــم از خــرد بیگــانــه ایم

خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شمع وار

هـر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه ایم

خلــق میگــویند جــاه و فضــل در فـرزانگیست

گــو مبــاش اینهــا کــه مـا رندان نـا فرزانه ایم

. . . .

آهنگ :همایون

خواننده :حسین قوامی ( فاخته ای )

مطلع ترانه :

ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / سعدی / عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?za43f2o44mtfx47

 

 

برگ سبز برنامه شماره 184

زمان برنامه :۲۵:۰۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

بگذار تا به شارع میخانه بگذریم

کز بهر جرعه ای همه محتاج آن دریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عیش

شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم

واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

زان پیشتر که عمر گرانمایه بگذرد

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

چون صوفیان به حالت رقصند در سماء

ما نیز هم به شعبده دستی بر آوریم

حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست

با خاک آستانه آن در به سر بریم

آهنگ :سه گاه

خواننده :اکبر گلپایگانی /

مطلع ترانه :

اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب

مهمـان عزیز آمده در خانه ام امشب

گوینده :روشنک

شاعر :فرید الدین ابو حامد محمد عطار / شمس الدین محمد حافظ /

مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی ( سعدی ) /

میرزا عباس فروغی بسطامی / فخر الدین ابراهیم بن بزرگمهر ( عراقی )

همکاری :احمد عبادی / پرویز یاحقی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?clmvczk8mb954m6

 

 

برگ سبز برنامه شماره 183

زمان برنامه :۲۶:۴۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

با آنکه کس به آتش عشقت چو ما نسوخت

بر ما دلت نسوخت ندانم چرا نسوخت

جز آهن دل تو که دارد توان و تاب

دیگر دلی نماند که بر حال ما نسوخت

بس عاشقان که خویش چو پروانه سوختند

کس غیر ما و شمع ز سر تا به پا نسوخت

این آتشی که در دل من از هوای توست

کی بر گرفت شعله که مرغ هوا نسوخت

در نی نوای عشق چو مطرب نمود ساز

در حیرتم که نی ز چه از این نوا نسوخت

فرصت ز لعل نوش تو آب بقا نیافت

تا در محبت تو به نار بلا نسوخت

آهنگ :سه گاه

خواننده :ایــــــرج

مطلع ترانه :

خلــوت گــزیــده را بــه تمــاشا چــه حــاجـت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / فرصت شیرازی / غزل آواز حافظ / عراقی /

همکاری :علی تجویدی / فرهنگ شریف /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?dh3xqsdzraeqttc

 

 

برگ سبز برنامه شماره 182

زمان برنامه :۲۸:۳۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

خـوبـی همیـن کــرشمــه و نــاز و خــرام نیست

بسیار شیــوه هست بتــان را کـــه نـــام نیست

کــــامــــی نـــدیـــد از تــــو دل نـــا مــــراد مـــن

جــائــی کـه نـامـرادی عشق است کـام نیست

مــــائیــــم و آه نیمــــه شب و نــــالــــه سحـــر

اهـــــل فــــــراغ را طلب صبــــــح و شام نیست

گــاهــی صبــا بــه بــوی تــو جـان بخشدم ولی

افسوس کـه ایـن نسیم عنـایـت مــــدام نیست

هر جا که هست جـای تو در چشم روشن است

بنشین کــــه آفتــــاب بــــدیــــن احتــرام نیست

آهنگ :دشتی

خواننده :حسین قوامی ( فاخته ای )

مطلع ترانه :

بـه دشت افتـاده مجنـون بـا دل تنـگ

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / سعدی / نظامی / بابا فغانی / عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?rsqc7h0zwgjew4x

 

 

برگ سبز برنامه شماره 181

زمان برنامه :۲۸:۵۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

در کنج محنتی دل دیوانه خوشتر است

دیوانه را مقام به ویرانه خوشتر است

ای پند گو خموش که در گوش جان من

یک ناله حزین به صد افسانه خوشتر است

ساقی من اختیار ندارم ز بی خودی

در دست اختیار تو پیمانه خوشتر است

شرم و ادب نه شیوه شوخی و دلبریست

در نرگس تو شیوه مستانه خوشتر است

تا کی درون پرده کشیدن شراب عشق

این گیر و دار بر در میخانه خوشتر است

آهنگ :دشتی / دشتستانی

خواننده :حسین قوامی ( فاخته ای )

مطلع ترانه :

ز بـــوی زلـــف تـــو مفتـــونـــم ای گـــل

ز رنـــگ و بـــوی تـــو دلخــونــم ای گــل

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / بابا فغانی شیرازی / بابا طاهر / فخر الدین ابراهیم عراقی /

همکاری :احمد عبادی / علی تجویدی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?h78psgk3k7u2ud3

 

 

برگ سبز برنامه شماره 180

زمان برنامه :۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۳۰ مگابایت

شعر ابتدا :

بـه جهـان خـرم از آنـم کـه جهـان خـرم از اوست

عـاشقـم بـر همـه عـالم که همه عالم از اوست

بــه غنیمت شمـــر ای دوست دم عیسی صبـح

تـا دل مـرده مگـر زنـده کنـی کـایـن دم از اوست

آهنگ :افشاری

خواننده :حسین قوامی

مطلع ترانه :

بـا دوست بـاش گـر همـه آفـــاق دشمنند

کـو مـرحـم است گــر دگــران نیش میزنند

گوینده :روشنک

شاعر :فرید الدین عطار / سعدی / فخر الدین ابراهیم عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?7v645e3m774u7v1

 

 

برگ سبز برنامه شماره 179

زمان برنامه :۲۶:۱۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۴ مگابایت

شعر ابتدا :

تـو همچـو صبحـی و مـن شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین کـه در دل مـن داغ زلف سرکش توست

بنفشه زار شــــود تـــربتــــم چـــو در گــــذرم

چـــه شکـــر گـــویمـــت ای خیـــل غم افاکله

کـــه روز بـــی کســـی آخـــر نمـی روی زبرم

بـــه هــر نظــر بــت مــا جلــوه میکنــد لیکــن

کســی کـرشمـه نبیند کـه مـن همـی نگـرم

آهنگ :شور

خواننده :محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

رسید مــــژده کــــه آمـــد بهـــار و سبزه دمیـــد

وظیفــه گـــر برسد مصرفش گل است و نــویــد

گوینده :روشنک

شاعر :فرید الدین عطار / شمس الدین محمد حافظ /

فخرالدین ابراهیم عراقی /

همکاری :رضا ورزنده / پرویز یاحقی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?1c5f5w90u1z4sdd

 

 

برگ سبز برنامه شماره 178

زمان برنامه :۲۷:۲۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

مطــرب عشق عجــب ساز و نــوائــی دارد

نقش هـر پـرده کـه زد راه بــه جــائــی دارد

پیــر دردی کش مــا گــر چــه نـدارد زر و زور

خـوش عطا بخش و خطا پوش خدائی دارد

ستم از غمـزه نیامـوز کـه در مذهب عشق

هــر عمــل اجـری و هـر کـرده جـزائـی دارد

نغــز گفت آن بت . . . . . . بـــاده فـــروش

شادی روی کسـی جـوی کـه صفـائی دارد

آهنگ :سه گاه

خواننده :ناصر مسعودی

مطلع ترانه :

دل را ببین در کوی جانان آمده

سر واژگون تن غرق خون

افتان و خیزان آمده

خواهد که جان پیشش رود

جانان در آغوشش دود

دنیا فراموشش شود

گوینده :

شاعر :

همکاری :احمد عبادی / پرویز یاحقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?tptqpf18px4yf4i

 

 

برگ سبز برنامه شماره 177

زمان برنامه :۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود

رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود

یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم میکشت

معجز عیسویت در لب شکر خا بود

یاد باد آنکه مه من چو کله بشکستی

در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود

یاد باد آنکه رخت شمع طرب می افروخت

وین دل سوخته پروانه بی پروا بود

یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی

در میان من و لعل تو حکایتها بود

یاد باد آنکه در آن بزمگه . . و ادب

آنکه او خنده مستانه زدی صهبا بود

یاد باد آنکه صبوحی زده در مجلس انس

جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود

یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک

بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود

دل چو از پیر خرد نقد معانی میجست

عشق میگفت به شرح آنچه بر او مشکل بود

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

آهنگ :بیات زند

خواننده :محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

بیــا بیــا کــه شدم در غــــم تــو سودائــی

در آ در آ کـــه بـــه جـــان آمـــدم ز تنهائــی

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / حافظ / عراقی

همکاری :مرتضی محجوبی / حبیب الله بدیعی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?8m68zmv815guu3m

 

 

برگ سبز برنامه شماره 176

زمان برنامه :۲۶:۲۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

عاشقی چیست به جان بنده جانان بودن

گـر لبش جـان طلبـد دادن و خنــدان بــودن

روی بنمــای کـه صـاحـب نظــران مشتاقند

تـا بـه کـی زیـر نقـاب از همـه پنهـان بـودن

آهنگ :سه گاه

خواننده :ایــــرج

مطلع ترانه :

خلـــوت گـــزیده را بـــه تمـــاشا چــه حــاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / همای شیرازی / عبدالرحمن جامی /

غزل آواز حافظ / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?75qacjme1xxfc0o

 

 

برگ سبز برنامه شماره 175

زمان برنامه :۲۷:۴۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

غزل مولوی از دیوان شمس

صــورتگـر نقــاشـم هـر لحظـه بتـی سازم

وانگــه همــه بتهــا را در پیش تــو بگــدازم

صـــد نقش بـــر انگیــزم بــا روح در آمیــزم

چــون نقش تــو را بینـم در آتشش انـدازم

هر خون که که زمن روید با خاک تو میگوید

بـا مهـر تـو هـم رنگـم بـا عشق تو هنبازم

آهنگ :ماهور

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

یـار بـی پـرده کمر بست به رسوائی ما

مـا تمـاشـا ئی او خلـق تمـاشائـی مـا

گوینده :

شاعر :عطار / صباحی بید گلی / حافظ / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?wc0kwh9mllgxxdl

 

 

برگ سبز برنامه شماره 174

زمان برنامه :۲۸:۲۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

گــر مــرد نــام و ننگــی از کــوی مــا گـذر کن

مــا ننگ خـاص و عـامیـم از ننگ مـا حـذر کـن

سرگشتگان عشقیم نـه دل نـه دیـن نـه دنیـا

از ننــگ و بــد بــرون آ آنگــه بــه مــا نظـر کـن

آهنگ :دشتی /

خواننده :اکبر گلپایگانی /

مطلع ترانه :

دلـــم دیـــوانـــه شد دیـــوانـــه دیـــوانـــه

دگــر از خویشتن بیگانـه ام بیگانـه بیگانـه

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / مولانا / عماد خراسانی / عراقی /

همکاری :مرتضی محجوبی / رضا ورزنده / پرویز یاحقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?dd98jqgaerfj971

 

 

برگ سبز برنامه شماره 173

زمان برنامه :۲۶:۱۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

ای دل شکــایتهـــا مکــن تــا نشنود دلــدار مــن

ای دل نمــی تـرســی مگــر از یــارب بسیار مـن

ای دل مرو در خون من در اشک چون جیحون من

نشنیده ای شب تا سحــر آن نالــه هـای زار من

انـــدازه خـــود را بــدان نامـــی مبــر زان گلستان

بن بست نباشد خـود تو را کاگه شوی از کار من

چـون لطــف دیــدم رای تــو افتــادم انــدر پـای تو

گفتــم نباشم در جهــان گــر تــو نباشـی یار من

آهنگ :دشتی

خواننده :ایــــــــــرج

مطلع ترانه :

عـاشق شدم و مـن غـم ایـن کار نـدارم

فــریـاد کــه غــم دارم و غمخـــوار نـدارم

گوینده :

شاعر :عطار / هلالی جغتائی / امیر خسرو دهلوی / عراقی

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?l8d1fz6j59nvw8g

 

 

برگ سبز برنامه شماره 172

زمان برنامه : ۲۸:۳۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

شعر ابتدا :

ای ساقیـــــا مستانـــــه رو آن یــــــار را آواز ده

گــر او نمــی آیــد بگـو آن دل کـه بـردی بـاز ده

افتــاده ام در کــوی تـو پیچیـده ام بـر مـوی تـو

نـازیــده ام بــر روی تـو آن دل کـه بـردی بـاز ده

ای دلبـر زیبـای مـن ای سرو خـوش بـالای من

لعــل لبت حلـوای مـن آن دل کـه بـردی بـاز ده

تـا چنـد خـونریزی کنی با عـاشقان تیزی کنی

خـود قصد تبـریـزی کنی آن دل که بردی باز ده

آهنگ :بیات زند /

خواننده :محمود محمودی خوانساری /

مطلع ترانه :

تـو هیـچ عهـد نبستی کـه عـاقبت نشکستی

مـــرابـــر آتش سوزان نشانــــدی و ننشستی

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / مولانا / سعدی /

همکاری :حسن کسائی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?zn2zz0dcj880m6f

 

 

برگ سبز برنامه شماره 171

با پوزش از پائین بودن سرعت پخش

زمان برنامه :۳۱:۱۶ دقیقه

حجم برنامه :۳۰ مگابایت

شعر ابتدا :

پایه حسن تو آفتاب ندارد

مایه زلف تو مشک ناب ندارد

مستی چشم خوش تو دید چو نرگس

گفت که دارد خمار و خواب ندارد

ساغر لاله نمونه دهن توست

لیک چه سود است که شراب ندارد

چون لب و رخسار توست آتش لیکن

او همه رنگ است و هیچ آب ندارد

ماه که باشد که در برابر رویت

روی خود از شرم در نقاب ندارد

آهنگ :

خواننده :محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

تـا ز میخـانـه و مـی نـام و نشان خـواهد بود

سر مــا خــاک ره پیــر مغــان خــواهــد بــود

گوینده :

شاعر :عطار / اسیدالدین اخصیتی / غزل آواز حافظ / عراقی /

همکاری :حسن کسائی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?a89symv0q1n4o94

 

 

برگ سبز برنامه شماره 170

زمان برنامه :۲۵:۳۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

دل من از سر زلف تو خبر ها دارد

آهنگ :

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

مــا رنــد و خـرابـاتـی دیـوانـه و مستیم

پوشیده چه گوئیم همینیم که هستیم

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / فرصت شیرازی / عراقی

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?8aym08b9lr5dibd

 

 

برگ سبز برنامه شماره 169

زمان برنامه:۲۲:۲۷ دقیقه

حجم برنامه :۴ مگابایت

شعر ابتدا :

نـوبهـــار است بیـا تـا بـه چمــن روی کنیم

بــه خیــال رخ جــانــانـه گلــی بــوی کنیم

هـــرکجـــا سنبلی آشفته ببینیم بــه بــاغ

شرحــی آغـاز از آن سنبل گیسو ی کنیـم

ور ببینیــم یکــــی غنچـــه نشکفته هنـــوز

وصفـی از آن لب شیرین سخنگــوی کنیـم

چشم سازیــم بــه رخساره نـرگس نگـران

یـادی از مستــی آن نـرگس جـادوی کنیـم

پــــای سروی بنشینیــم بـــه آزادی و نـــاز

صفتــی راست از آن قــامت دلجـوی کنیـم

فـرصتـا رونـق بستـان بــرود گـر پس از ایـن

شـــرح زیبائـــی آن دلبـــر مــه روی کنیــم

آهنگ :شور

خواننده :اکبر گلپایگانی

مطلع ترانه :

در زدم و گفت کیست گفتمش ای دوست دوست

گوینده :روشنک

شاعر :

همکاری :حسن کسائی / کیومرث حافظی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?w75x384xhe7whtg

 

 

برگ سبز برنامه شماره 168

زمان برنامه :۲۶:۵۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

تا سر به پای آن بت رعنا گذاشتیم

پا بر فراز طارم اعلا گذاشتیم

شب رفت و شکوه های دلم نا شنیده ماند

این آرزو به وعده فردا گذاشتیم

بر آستان اهل نظر جا گرفته ایم

تا دست رد به سینه دنیا گذاشتیم

جز خار خار عشق که در دل خلیده است

هر گل که داشت خار تمنا گذاشتیم

در وصف آن غزال غزلهای آبدار

مجنون صفت به سینه صحرا گذاشتیم

ــــــــــــــ

دیشب هوسی دل غمینم بگرفت

اندیشه یار نازنینم بگرفت

گفتم بروم از پی دل تا آنجا

اشکم بدوید و آستینم بگرفت

آهنگ :همــایون / شوشتری

خواننده :ایــــرج

مطلع ترانه :

چــون زلــف تــوام جـانـا در عین پـریشانـی

چون باد سحر گاهم در بی سر و سامانی

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / خلیلی افغانی / کمال الدین اسماعیل /

غزل آواز رهی معیری / عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتداو انتها

http://www.mediafire.com/download.php?ds18u5b0a825039

 

 

برگ سبز برنامه شماره 167

زمان برنامه :۲۷:۲۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

ـــــــــــ

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

واندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

ــــــــــــ

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

ــــــــــــ

پروانه ام و عادت من سوختن خویش

تا پاک نسوزم دلم آسوده نگردد

ــــــــــ

پروانه صفت چشم بر او دوخته بودم

وقتی که خبر دار شدم سوخته بودم

ـــــــــــــ

ای شمع بزم دوش چرا می گریستی

پروانه عاشق است تو سر گرم کیستی

ـــــــــــــــــ

ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم

از دفتر جهان ورق باد برده ایم

از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار

این رازها که ما به دل شب سپرده ایم

هر نقش نیک و بد که در آئینه دیده ایم

صائب ز لوح خاطر روشن سپرده ایم

آهنگ :بیات اصفهان /

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

بیـا ساقـی بـزم مستان بیـا بیـا قبلـــه مـی پـرستان بیـا

گوینده :روشنک

شاعر :ابیات ساقی نامه شرف جهان قزوینی / صائب تبریزی /

همکاری :حسن کسائی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?kkxbycq3u3smaeq

 

 

برگ سبز برنامه شماره 166

زمان برنامه :۲۸:۴۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

در حسن رخ خــوبــان پیــدا همــه او دیدم

در چشم نکــو رویــان زیبـــا همــه او دیدم

در دیــده هــر عــاشق او بـــود همــه لایق

ونـــدر نظـــر وامــق عــذرا همــه او دیــدم

دیــدم گــل و بستــانهــا صحــرا و بیــابانها

او بــود گلستــانهــا صحــرا همــه او دیـدم

هــان ای دل دیــوانــه بخــرام بــه میخــانه

کانــدر خــم و پیمــانــه پیــدا همه او دیدم

در میکــده و گلشن مینــوش مـــی روشن

میبـوی گل و سوسن کاینهـا همه او دیدم

آهنگ :بیات اصفهان

خواننده :محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

چــون زلف تــوام جــانــا در عیــن پــریشانــی

چـون بـاد سحرگاهـم در بـی سرو سامـانـی

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / عراقی / رهی معیری /

همکاری :حسن کسائی / حبیب الله بدیعی / رضا ورزنده /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?lgxc05duya3xjr1

 

 

برگ سبز برنامه شماره 165

زمان برنامه :۲۶:۴۸ دقیقه

حجم برنامه :۱۲ مگابایت

شعر ابتدا :

نخــواهــم مـــن طــریق و راه طامــات

مـــرا مــی بــایــد و مسکن خــرابــات

گهــی بــا مـی گسارم انـدوه خـویش

گهــی بــا جــام بــاشم در منــاجــات

گهـــی شطـــرنج بــازم بــا حــریفــان

گهـی راوی شوم بـا شعـــر و ابیـــات

گهـی شه رخ شوم بـا عیش و راحت

گهــی از رنــج گـــردم بــاز شه مــات

آهنگ :سه گاه

خواننده :محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

بخت آئینه نــدارم کــه در او مــی نگــری

خــاک بــازار نیــرزم کــه بـــر او میگــذری

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / حکیم سنائی / غزل آواز سعدی / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?wu6dj1vzni41um4

 

برگ سبز برنامه شماره 164

زمان برنامه : ۲۶:۱۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

مست تــــوام از بــــاده و جــــام آزادم

صیـــــد تـــــو ام از دانـــــه و دام آزادم

مقصـود مـن از کعبـه و بتخـانـه تـوئـی

ورنــه مــن از ایــن هــردو مقــام آزادم

آهنگ :دشتی

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

در ره عشق غمـی نیست ز بـی سامـانـی

خـوش بـود در سر سودای تـو سر گـردانـی

گوینده :

شاعر :عطار / خواجه عبدالله انصاری / نظام وفا / عراقی /

همکاری :حبیب الله بدیعی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?v72gb7z7w4dai4f

 

 

برگ سبز برنامه شماره 163

زمان برنامه :۲۷:۲۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدائی

چه کنم که هست اینها گل باغ آشنائی

همه شب نهاده ام سر چه سگان بر آستانت

که رقیب در نیاید به بهانه گدائی

در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است

به امید آنکه شاید تو به چشم من در آئی

سر برگ و گل ندارم ز چه رو روم به گلشن

که شنیده ام ز گلها همه بوی بیوفائی

به کدام مذهب هست این به کدام ملت است این

بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرائی

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که برون در چه کردی که درون خانه آئی

به قمار خانه رفتم همه پاکباز دیدم

چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریائی

در دیر میزدم من که ندا ز در در آمد

که درآ درآ عراقی که توام از آن مائی

آهنگ :

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

تــا بــود زلــف تــو اسباب پــریشانــی مــا

رو به سامـان ننهـد بـی سروسامـانـی مـا

گوینده :

شاعر :عطار / عراقی / سعدی

همکاری :حبیب الله بدیعی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?vf34zozer0q1v2l

 

 

برگ سبز برنامه شماره 162

زمان برنامه :۲۷:۱۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

تــا تــو بــه خـاطـر منـی کس نگـذشت بـر دلم

مثـل تـو کیست در جهـان تـا زتـو مهــر بگسلم

حــاصـــل عمـر صـرف شد در طلب وصـــال تــو

با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم

فکـــرت مـــن کجـــا رسد در طلب وصـــال تـــو

ایــن همــه یــاد مــی رود وز تــو هنــوز غــافلم

لشکـــر عشق سعـــدیــا غـــارت عقـل میکنـد

تــا تــو دگــر بــه خویشتن ظـن نبری که عاقلم

آهنگ :بیات اصفهان

خواننده :عبدالوهاب شهیدی /

مطلع ترانه :

سخـن عشق تـو بـه آنکـه بـر آیـد بـه زبـانـم

رنــگ رخساره خبــر میــدهــد از حــال نهـانـم

گوینده :

شاعر :عطار / سعدی / عراقی

همکاری :حسن کسائی / رضا ورزنده

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?xebkme797io7k75

 

 

برگ سبز برنامه شماره 161

زمان برنامه :۲۷:۴۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

بیـــا کــــه بــــا سر زلف تــــو کارهـــا دارم

ز عشق روی تـــو در سر خمــــارهــــا دارم

بیــا کــه چــون تــو بیـائی به وقت دیدن تو

ز دیــــدگــان قــــــدمـــت را نثـــارهـــا دارم

بیــا کــه بــی رخ گلــرنــگ و زلــف گلبویت

شکسته در دل و در دیــده خـــارهـــا دارم

قـرار هـای مـرا بـا تـو رنـگ و بـوئـی نیست

کــه بــا زمـــانــه سر کش قـــرار هـــا دارم

آهنگ :بیات زند

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

در کـوی خـرابـات کسـی را کـه نیـاز است

هشیاری و مستیش همه عین نمـاز است

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / انوری ابیوردی / عراقی /

همکاری :حسن کسائی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?v569xuwbn9dtuee

 

 

برگ سبز برنامه شماره 160

زمان برنامه :۲۶:۴۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

گــرچــه امیـد نـدارم کــه شوم شاد از تــو

نتـــوانـــم کـــه زمــانــی نکنــم یــاد از تــو

گفتـه بـودی کـه بـه فـریـاد تـو روزی برسم

کـی بـه فـریـاد رسـی ای همـه فریاد از تو

اگـر امشب سر آن زلـف بـه من دادی نیک

ور نــه فــردا مــن و شیون زتــو و داد از تــو

دوش گفتــی بـه دلـت بـر زنــم آتش روزی

چــه دل خـرمـن دلهــا شده بــر بــاد از تــو

دل مــــا را غـــم عشق تــــو ز بنیاد بکنـــد

خــود نــدیــدیــم چنین کار بــه بنیـاد از تــو

آهنگ :سه گاه

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

مطلع ترانه :

زلـــف آشفتـــم پـــریشانــت کنـــم

خنـده هـا کـردم کـه گـریـانـت کنـم

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / اوحدی مراغه ای / پروانه / مولانا / عراقی

همکاری :حسن کسائی / رضا ورزنده / امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?enj3w2i2p53zze4

 

 

برگ سبز برنامه شماره 159

زمان برنامه :۲۷:۱۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

سپاس و شکـر یـزدان را که یار غمگسار آمد

نگــار سرو رفتــارم بــه شادی در کنـــار آمــد

گل بختــــم بـه پیروزی شکفت از باد نوروزی

بـه بـوی آنکه دلـدارم چو شاخ گل به بار آمد

از آن میخانه باقی که باشد شاهد و ساقی

شرابـی خـورده ام جـانـا که عقلم بیقرار آمد

آهنگ :همایون

خواننده :حسین قوامی ( فاخته ای )

مطلع ترانه :

سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آمد

گوینده :

شاعر :عطار / مولانا / وحید دستگردی / عراقی

همکاری :پرویز یاحقی / رضا ورزنده /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?g43onf5ssi0fcfa

 

 

برگ سبز برنامه شماره 158

زمان برنامه :۲۷:۰۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

شعر ابتدا :

ساقی قدحی شراب در دست

آمد ز شرابخانه سر مست

آن توبه نادرست ما را

همچون سر زلف خویش بشکست

آن دل که از او خبر نداریم

هم در سر زلف اوست گر هست

دیوانه روی اوست دائم

آشفته موی اوست پیوست

ـــــــــــــــــــــــ

نخستین باده کاندر جام کردند

ز چشم مست ساقی وام کردند

چو با خود یافتند اهل طرب را

شراب بی خودی در جام کردند

ز بهر صید دلهای جهانی

کمند زلف خوبان دام کردند

لب میگون جانان جام در داد

شراب عاشقانش نام کردند

سر زلف بتان آرام نگرفت

ز بس دلها که بی آرام کردند

جمال خویشتن را جلوه دادند

به یک جلوه دو عالم رام کردند

نهان با محرمی رازی بگفتند

جهانی را از آن اعلام کردند

چو خود کردند راز خوشتن فاش

عراقی را چرا بدنام کردند

آهنگ :

خواننده :محمود محمودی خوانساری

مطلع ترانه :

رفتـــی ز پیش دیـــده و بــر جــان نشسته ای

از خـاطــرم چــو اشک بــه دامــان نشسته ای

از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع

خنــــدان میـــان بـــزم حـــریفــان نشسته ای

گوینده :روشنک

شاعر :عراقی /

همکاری :

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

http://www.mediafire.com/download.php?xctttx81dno2vs3

 

 

برگ سبز برنامه شماره 157

برنامه ناقص به نظر میرسد

زمان برنامه :۱۲:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۱۱ مگابایت

شعر ابتدا :

ساقیــــا بـــده جـــامـــی زان شراب روحـــانــی

تــا دمــی بیــاسایــم زیــن حجــاب جسمــانـی

بـــی وفـــا نگـــار مـــن مــی کنــد بــه کـار مــن

خنــده هــای زیــر لــب عشوه هــای پنهــانـــی

ما زدوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم

حــــور و جنت ای زاهــــد بـــر تـــو بــاد ارزانــی

دیـن و دل بـه یک دیــدن بـاختیـم و خـرسنـدیـم

در قمـــار عشق ای دل کــی بـــود پشیمــانــی

زاهـــدی بـــه میخــانـــه سرخ رو ز مــی دیــدم

گفتمش مبـــارک بـــاد بـــر تـــو ایـن مسلمانـی

زلــــف و کـــاکــل او را چــون بــه یــاد مــی آرم

مـــی نهـــم پـــریشانـــی بـــر سر پـــریشانـی

مـــا سیـــه گلیمـــان را جـــز بــلا نمــی شایــد

بـــر دل بهـــائـــی نـــه هـــر بـــلا کـــه بتــوانی

آهنگ :سه گاه

خواننده :ناصر مسعودی

مطلع ترانه :

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی

گوینده :

شاعر :شیخ بهائی

همکاری :

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:

اعلام شماره :

http://www.mediafire.com/download.php?capas64z8gg4gl8

 

 

برگ سبز برنامه شماره 156

زمان برنامه :۲۶:۱۰ دقیقه

حجم برنامه :۱۲ مگابایت

شعر ابتدا :

امـــروز مــــرا در دل جــــز یـــار نمــیگنجـــد

وز یــار چنــان پــر شد کــه اغیــار نمیگنجد

در چشم پـر آب مـن جـز دوست نمـی آیـد

در جــان خــراب مــن جـــز یـــار نمیگنجـــد

چــون پـرده بـر انـدازد عـالـم بـه سر اندازد

جــائــی کــه یقیــن آمــد پنــدار نمیگنجــد

خــواهـی کـه درون آئـی بگـذار عـراقـی را

کـــانـــدر طبـــق انـــوار اطــــوار نمیگنجــد

آهنگ :سه گاه

خواننده :فاخته ای /

مطلع ترانه :

سردی چو تو میباید تا باغ بیاراید

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / عراقی / رنجی / سعدی /

همکاری :حسن کسائی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?gg7b5xwmavtatg8

 

 

برگ سبز برنامه شماره 155

زمان برنامه :۲۴:۲۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۲ مگابایت

شعر ابتدا :

بگــــذار تــــا مقــــابــــل روی تـــو بگـــذریـــم

دزدیــــده در شمــــایــــل خــــوب تـــو بنگریم

شوق است در جـدائـی و جـور است در نظـر

هــم جــور بــه کــه طــاقــت شوقـت نیـاوریم

مـا با توئیم و با تو نه ایم این چه حالت است

در حلقــه ایــم بــا تــو و چــون حلقـه بر دریم

آهنگ :شور - دشتی

خواننده :اکبر گلپایگانی /

مطلع ترانه :

تــا مــا سر کــوی مغــان خــانــه گــرفتیم

دادیــم ز کــف خــرقــه و پیمــانــه گرفتیم

دیـدیـم غـم و شادی عـالـم گـذران است

مـا شادی دل در غــم جــانــانــه گــرفتیم

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / سعدی / کمال خجند / غزل توحید شیرازی /

عراقی /

همکاری :حسن کسائی / رضا ورزنده /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?1823mn2knvkda6d

 

 

برگ سبز برنامه شماره 154

زمان برنامه :۲۹:۱۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

گـــر هیــچ نبــرده ایــم فـــرمــان تــو را

خــوردیــم مــدام خــوان احسان تــو را

کــردیــم گنــه از آنکــه مــی دانستیم

لطــف و کــرم بـــدون پـــایـــان تـــو را

آهنگ :بیات زند

خواننده :فاخته ای ( حسین قوامی )

مطلع ترانه :

اگر روم ز پی اش فتنه ها بر انگیزد

گوینده : روشنک

شاعر :عطار / گوهر / حافظ / غزل سعدی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?eeu0tq0kvwa4vw5

 

 

برگ سبز برنامه شماره 153

زمان برنامه : ۲۹:۵۱ دقیقه

حجم برنامه :۳/۲۷ مگابایت

شعر ابتدا :

شـود میسر و گـوئـی کــه در جهــــان بینم

کـــه بـــاز بـــا تـــو دم شادمـــانــه بنشینم

بـــه گـوش دل سخـن دلگشای تـــو شنوم

بـــه چشم جـــان رخ راحت فــزای تــو بینم

اگــر چــه در خــور تــو نیستم قبــولــم کـن

اگـــر بـــدم و اگـــر نیـــک چـــون کنــم اینم

به سوی من گذری کن که سخت مشتاقم

بـه حال مـن نظری کن که سخت مسکینم

بـــه بـــود مـــن اثـــری در جهــان نبود دیگر

امیـــــد وصــــل نــــدادی همیشه تسکینم

آهنگ :همایون

خواننده :محمودی خوانساری /

مطلع ترانه :

آنکه خود را نفسی شاد ندیدست منم

وانکـه هـرگز به مرادی نرسیدست منم

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / عراقی / همایون اسفراینی /

همکاری :کسائی / جلیل شهناز /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?dtt0tesqsl1xala

 

 

برگ سبز برنامه شماره 152

زمان برنامه : ۲۶:۳۷ دقیقه

حجم برنامه :۶ مگابایت

شعر ابتدا :

بـا یـاد لبت ساقـی چـون مـی بـه قـدح ریـزد

صـد کشته بـه یـک جـرعه از خـاک بـر انگیزد

گـــر زیــــر درخــت گل بــاز آئـــی و بنشینی

هــر بـاد کـه بــر خیــزد گل بــر سر گل ریــزد

آهنگ :

خواننده :فاخته ای

مطلع ترانه :

ای خــداونـــد یکــی یــار جفــا کارش رفــت

دلبری عشوه گـری سر کش و عیارش رفت

گوینده :روشنک

شاعر :عطار / کمال خجند / مولانا / عراقی /

همکاری :جلیل شهناز / حسن کسائی / امیر ناصر افتتاح /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه: دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?lndo34hiut9jf4o

 

 

برگ سبز برنامه شماره 151

زمان برنامه :۲۵:۵۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۵/۲۵ مگابایت

شعر ابتدا :

نیمـه هشیاریـم و یـک نیـم دگـر مستانـه ایـم

لطفی ای ساقی که ما محتاج یک پیمانه ایم

بیـم رسوائـی مـده ای شیخ مـا را بعـد از این

سالهـا شد مـا بـه رندی در جهان افسانه ایم

عقـل اگـر بـا مـا بــود از عهــــد دیــریــن آشنا

بگـذر از مـا گـو کـه نیز از خویشتن بیگانـه ایم

هــر کجــا زلــف بتــی در تــار او بنــد و شکـن

هـر کجـا شمـع رخـی بـر گــرد او پــروانــه ایم

آهنگ :دشتی /

خواننده :اکبر گلپایگانی /

مطلع ترانه :

تو سوز آه من مرغ شب چه میدانی

گوینده :ثابت ایمانی

شاعر :عطار / حاج میرزا حبیب خراسانی / رضی الدین آرتیمانی /

رهی معیری / عراقی /

همکاری :احمد عبادی / حبیب الله بدیعی / امیر ناصر افتتاح

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه:دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?f7my5489x5drac3

 


برچسب‌ها: دانلود, برگ سبز, آرشیو گلها
♪♫ نوشته شده در تاریخ  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 3:2  | نویسنده : محمد علی  | 


 

         
IranVocals.BlogFa.com | © 2011-2013 | Developed By Mohammad Ali | موسیقی ملی ایران | دایره المعارف موسیقی اصیل