لطفا اینجا کلیک کنید ... آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - آرشیو مطالب استاد محمد رضا شجریان

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )

دایره المعارف موسیقی اصیل و وبِ تخصصی موسیقی ایرانی موسیقی آواز ایرانی موسیقی سنتی هنر دانلود

آرشیو مطالب استاد محمد رضا شجریان

محمد رضا لطفی | محمد رضا شجریان | پشنگ کامکار

 

::: برای دریافت متن  تمامی آلبوم ها بر روی لینک ها ی زیر کلیک کنید تا به

صفحه ی دانلود هدایت شوید ( دانلود آلبوم ها به صورت تِرک و یک جا به انضمام متن اشعار) :::.


 برای دانلود به صورت زیپ کلیک کنید


 بيداد | آهنگساز: پرويز مشكاتيان آلبوم بیداد محمد رضا شجریان

دستگاه: همايون - اجرا: 1361 - انتشار: 1365

آواز: ياران را چه شد                                                

ساز: قطعه سوز و گداز

تصنيف: ياد باد

آواز: عاشق مسكين (باغبان گر پنج روزي...)

آواز: دل رميده

تصنيف: هلاك من


آستان جانان | آهنگساز: پرويز مشكاتيان آستان جانان محمد رضا شجریان

دستگاه: شور (بيات ترك، بيات كرد، دشتستاني)اجرا: 1361 انتشار: 1365

ساز: پيشدرآمد سرانداز

ساز: چهارمضراب سروناز

آواز: خاطر حزين (كي شعر تر انگيزد)

آواز: دوبيتي (سري ديرم كه سامانش نميبو)

تصنيف: آستان جانان

آواز: استغناي عشق (سينه مالامال درد است...)

آواز: دوبيتي (دلا از دست تنهايي به جونم)

تصنيف: شيدايي


سر عشق | آهنگساز: پرويز مشكاتيان سر عشق شجریان

دستگاه: ماهور - اجرا: 1361 - انتشار: 1365

آواز: سر عشق (هزار جهد بكردم...)

آواز: دوبيتي (بود درد مو و درمونم از دوست)

تصنيف: راز پنهان (دل ميرود زدستم...)

آواز: بيقرار

تصنيف: عشق تو


نوا | آهنگساز: پرويز مشكاتيان

دستگاه: نوا و مركب خواني (بيات ترك، سه گاه) اجرا: 1361 - انتشار: 1365

ساز: قطعه طلوع

آواز: اهل عشق (بگذار تا مقابل روي تو بگذريم)

ساز: قطعه نهفت

آواز: حكايت دوست (ما گدايان خيل سلطانيم)

آواز: جور يار (غم زمانه خورم يا فراق يار كشم)

آواز: دوبيتي (الهي آتش عشقم به جان زن)

تصنيف: جان و جهان! (دوش كجا بودهاي)


دستان | آهنگساز: پرويز مشكاتيان دستان

دستگاه: چهارگاه - اجرا: 1366 - انتشار: 1367

ساز: دخترك ژوليده

آواز: اسير نظر (از در درآمدي و...)

ساز: قطعه چكاد

آواز: درياي عشق (دوش دور از رويت اي جان...)

آواز: غم زمانه (ميبرزند زمشرق شمع فلك زبانه)

تصنيف: صبح است ساقيا


سرو چمان | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: ماهور - اجرا: 1369 - انتشار: 1370

ساز: پيشدرآمد جلوه يار

ساز: چهارمضراب رخس پروانه

آواز: دوستان يكدل (نه طريق دوستان است و...)

تصنيف: سرو چمان

تصنيف: خاطر حزين

آواز: خلوت خوش

تصنيف: بيهمزبان (به سكوت سرد زمان)

تصنيف: مرغ سحر


پيام نسيم | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: ابوعطا - اجرا: 1369 - انتشار: 1370

ساز: پيشدرآمد ابوعطا

آواز: مژدة دلدار (اي صبا نكهتي از...)

تصنيف: پيام نسيم

آواز: سوداي عاشقي (دلبر برفت و...)

آواز: دوبيتي (خوش آن ساعت كه ديدار ته وينم)

آواز: درد شوق (دل از من برد و...)

ساز: رخس شمشير

تصنيف: عشق نهان (دل بردي از من...)

تصنيف: سرو خجل (اي كه به پيش قامتت...)

ساز: دمجنبانك (رنگ ابوعطا)


دل مجنون | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: شور (بيات ترك، افشاري) - اجرا: 1369 - انتشار: 1370

ساز: درآمد بيات ترك

آواز: پيك دوست

تصنيف: جفاي صنم (صنما جفا رها كن)

آواز: بخت خواب (نفس بر آمد و كام از تو بر نميآيد)

تصنيف: دل مجنون (در دل و جان خانه كردي عاقبت)

آواز: حكايت ني

تصنيف: يعني چه

ساز: رنگ بيات ترك


آسمان عشق | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ سعيد فرجپوري و محمدرضا شجريان)

دستگاه: سه گاه - اجرا: 1370 - انتشار: 1371آسمان‌عشق,محمد رضا شجریان

ساز: پيشدرآمد و چهارمضراب + چهارمضراب مخالف

آواز: وصف عشق (جانا حديث حسنت...)

تصنيف: ميدانم (به گرد دل همي گردي...)

آواز: درد فراق (جانا ز فراق تو...)

آواز: عاشق رسوا (زهي در كوي عشقت مسكن دل)

تصنيف: آسمان عشق (چنان مستم...)


نگاهی به فیلم دلشدگان و آوازهای استاد محمد رضا شجریان در این فیلم

دلشدگان | آهنگساز: حسين عليزاده

دستگاه: مختلف - اجرا: 1370 - انتشار: 1371

آواز: گلچهره

تصنيف: پيمانة عشق (زدهام بادة نابي كه مپرس)

تصنيف: دلشدگان

آواز: پاسبان حرم دل

تصنيف: اميد عشق (به كجاها برد اين اميد ما را)

آواز: غلام چشمآذر (مرا چشمي است خونافشان...)


خلوت گزيده | آهنگساز: فرامرز پايور، پرويز مشكاتيان

دستگاه: شور - اجرا: 1358

تصنيف: بخت خفته (مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو)

آواز: خلوتگزيده

تصنيف: اي امان

 

 

 

 

 


ياد ايام | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: شور - اجرا: 1371 - انتشار: 1374

ساز: پيشدرآمد شور + چهارمضراب

آواز: جان عشاق (دوش م يآمد و رخساره برافروخته بود)

تصنيف: سلسلة موي دوست

آواز: چشم بيمار

تصنيف: ياد ايام

تصنيف: خم زلف


چشمة نوش | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: راست پنجگاه و مركب خواني (دشتستاني، نوا، بيات اصفهان) - اجرا: 1374 - انتشار: 1374

ساز: چهارمضراب

آواز: چشمة نوش (روشن از پرتوي رويت نظري نيست كه نيست)

آواز: دلي ديرم كه بهبودش نميبو

تصنيف قديمي نوا (رفتم در ميخانه)

ساز: جامهدران

تصنيف: سرخوشان (ما سرخوشان مست...)


جان عشاق | آهنگساز: پرويز مشكاتيان (+ جواد معروفي و داريوش پيرنياكان)

دستگاه: بيات اصفهان، شور - اجرا: 1364 - انتشار: 1374

ساز: پيشدرآمد بيات اصفهان

آواز: هماي سعادت

آواز: نگارينا دل و جانم ته داري

تصنيف: جان عشاق

آواز: آتش نهفته (حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت)

تصنيف: چندان كه گفتم غم با طبيبان


همايون مثنوي | آهنگساز: منصور صارمي 

همايون و مركب خواني - اجرا: 1362 - انتشار: 1374

آواز: سوداي خيال (بود آيا كه خرامان ز درم بازآيي)

آواز: دل آرزومند (بيا كه ب يتو به جان آمدم ز تنهايي)

آواز: دلي دارم چه دل محنتسرايي

آواز : دلدارم تو باشي

آواز: نظر مستانه


گنبد مينا | آهنگساز: پرويز مشكاتيان (+ فرامرز پايور و داريوش پيرنياكان)

دستگاه: دشتي، سهگاه، ماهور، چهارگاه - اجرا: 1364 - انتشار: 1374

آواز: غم عشق (ديدي اي دل كه غم عشق...)

تصنيف: گنبد مينا (ديده دريا كنم و...)

تصنيف: ساز قصهگو (تا دور چشم مست او...)

آواز: پيام نسيم (ز كوي يار ميآيد نسيم...)


عشق داند | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: ابوعطا - اجرا: 1359 - انتشار: 1376

آواز: عشق داند (در نظربازي ما ب يخبران حيرانند)

آواز: دوبيتي (به كشت خاطرم جز غم نرويد)

تصنيف: بهار دلكش

 

 

 

 


راز دل |  پيغام اهل راز ۱  |  آهنگساز: فرامرز پايور

دستگاه: دشتي - اجرا: 1358 - انتشار: 1359

ساز: پيشدرآمد

آواز: چشم انتظار (نه لب گشايدم از گل نه دل كشد به نبيد)

تصنيف: راز دل (گريه را به مستي بهانه كردم)

آواز: بهار غمانگيز

تصنيف: از خون جوانان

ساز: رنگ دشتي


انتظار دل | پيغام اهل راز ۲ |   آهنگساز: فرامرز پايور انتظار دل,محمد رضا شجریان

دستگاه: افشاري، شور (+ سه گاه) - اجرا: 1358 - انتشار: 1359

تصنيف: ملكا

آواز: جلوة معشوق (بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت)

تصنيف: انتظار دل

آواز: حكايت دل (آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند)

 

 


رسواي دل | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ مرتضي محجوبي و علياكبر شيدا)

دستگاه: سه گاه - اجرا: 1375 - انتشار: 1376

ساز: پيش درآمد + درآمد + چهارمضراب سه گاه

آواز: شب فراق (جزاي آن كه نگفتيم...)

تصنيف: رسواي دل (من از روز ازل ديوانه بودم)

آواز: بي پا و سر (بجز غم خوردن عشقت...)

تصنيف: تار زلف

تصنيف: غم دل (از غم عشق تو اي صنم...)

تصنيف: تو دوري از برم، دل برم نيست

تصنيف: دل شيدا + برگردان دل شيدا


راست پنجگاه | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: راست پنجگاه و سه گاه - اجرا: 1355 - انتشار: 1377

آواز + تصنيف: چاه زنخدان (در ازل پرتو حسنت...)

تصنيف: بت چين

آواز: يارب به خدائي خدائيت

آواز: صلاي عشق (دلا يكدم رها كن آب و گل را)

 


شب وصل | آهنگساز: داريوش طلائي، سعيد فرجپوري

دستگاه: ماهور - اجرا: 1376 - انتشار: 1376

ساز: پيشدرآمد + چهارمضراب ماهور

آواز: حديث آرزومندي

تصنيف: شب وصل

آواز: منتهاي عشق (هر لحظه در برم دل...)

تصنيف: شمع شب تار (شنيدم ماهي...)

تصنيف: ز دست محبوب

ساز: رنگ شهرآشوب


معماي هستي | آهنگساز: محمدرضا لطفي (+ حسين كسائي)

دستگاه: شور - اجرا: 1376 - انتشار: 1376

ساز: پيشدرآمد + چهارمضراب شور

آواز: غم عشق (مرا ميبيني و هر دم زيادت ميكني دردم)

تصنيف: پرنده شوشتري

آواز: معماي هستي (زاهد ظاهرپرست...)

تصنيف: نگار من (هرچه كني بكن، مكن...)

ساز: قطعة ضربي دشتي

آواز: چشم ياري

تصنيف: به تيغم گر زني دستت نگيرم

تصنيف: دل تنگ من


چهره به چهره | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: نوا - اجرا: 1356 - انتشار: 1377

ساز: قطعة نستاري

آواز: آتش نهفته (حسنت به اتفاق ملاحت...)

ساز: رنگ نوا

تصنيف قديمي نوا: چهره به چهره

تصنيف قديمي: ما را همه شب نميبرد خواب


شب سكوت كوير | آهنگساز: كيهان كلهر  سکوت کویر,محمد رضا شجریان

موسيقي محلي خراسان - اجرا: 1376 - انتشار: 1377

ساز: سكوت شب + كوير

آواز: دوبيتي (تو كه نازنده بالا دلربايي)

ساز: شب كوير

آواز و تصنيف: بارون

ساز: طرقه

آواز: حكايت دل (لعل تو داغي نهاد...)

ساز: شرنگ

تصنيف: اي عاشقان


آرام جان | آهنگساز: داريوش پيرنياكان آرام جان,محمد رضا شجریان

دستگاه: افشاري - اجرا: 1377 - انتشار: 1378

ساز: پيشدرآمد افشاري

تصنيف: آرام جان

آواز: غمسپار (خبرت خرابتر كرد، جراحت جدايي)

ساز: چهارمضراب عراق

تصنيف: آفت عقل و دين (نه قدرت كه با وي نشينم)

ساز: چهارمضراب جامهدران

آواز: دستآموز غم

تصنيف: مهلقا + تند تند

تصنيف: انتظار _________دل


آهنگ وفا | دستگاه: ماهور - اجرا: 1378آهنگ وفا,محمد رضا شجریان

ساز: پيشدرآمد

تصنيف: شب وصل

آواز: بادية سودا (هشيار كسي بايد...)

تصنيف قديمي: ز دست محبوب

آواز: نقش خال (خوشا دلي كه مدام...)

تصنيف قديمي: آهنگ وفا

آواز: ملامتگوي عاشق (گرم بازآمدي محبوب...)

تصنيف: ز من نگارم

ساز: رنگ شهرآشوب


بوي باران | آهنگساز: حسين يوسف زماني بوی باران,محمد رضا شجریان

دستگاه: چهارگاه، افشاري - اجرا: 1378

ساز: مقدمه چهارگاه

آواز: زندة عشق (بگذار كه بر شاخة اين صبح دلاويز)

تصنيف: بوي باران

ساز: مقدمه و چهارمضراب افشاري

آواز: ترك مبتلا (مرا رها كن)

آواز: وصل و هجران (اي خدا اين وصل را هجران مكن)

تصنيف: نيزن


پيوند مهر | دستگاه: شور، ابوعطا - اجرا: 1363

آواز: پيوند مهر (خفته خبر ندارد، سر بر كنار جانان)

تصنيف: اي ساربان

آواز: تمناي دوست (هركس به تماشايي رفتند به صحرايي)

تصنيف: وداع ياران

 

 

 

 


زمستان است | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

در مقام داد و بيداد - اجرا: 1379

آواز: سلامت را نميخواهند پاسخ گفت  ساز: رنگ اصول

 

 

 

 

 

 

 


بي تو به سر نميشود | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

دستگاه: نوا، بيات كرد - اجرا: 1380 - انتشار: 1381بی تو بسر نمی‌شود,محمد رضا شجریان

آواز: بي تو به سر نميشود

تصنيف: مطرب دل (با من صنما...)

ساز: قطعة ضربي + چهارمضراب نوا

آواز: ره ميخانه

آواز: چندان كه گفتم غم با طبيبان

تصنيف: دل ديوانه {دوبيتي}

آواز: خورشيد عالم (چون تو جانان مني...)

تصنيف: بيتو بهسر نميشود


فرياد | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر، محمدرضا شجريان)

دستگاه: راستپنجگاه، مركبخواني (دشتي، شور، همايون) - اجرا: 1381 - انتشار: 1382

ساز: مقدمة راست پنجگاه نگارا

آواز و تصنيف: مريض عشق (هركه سوداي تو دارد...)

تصنيف: سمن بويان

آواز: بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

ساز: چهارمضراب دشتي

تصنيف: فرياد

آواز: سوز دل

آواز: چهره به چهره

ساز: چهارمضراب ابوعطا

آواز: دل ناصبور (تو را سري است كه با ما فرو نميآيد)

تصنيف: يار دلنواز

آواز: خفقان

تصنيف: بوسههاي باران


ساز خاموش | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

دستگاه: آواز دشتي - اجرا: 1384

ساز: پيشدرآمد دشتي

آواز: درمانده

تصنيف: ترك مبتلا (مرا رها كن)

آواز: درد شوق (دل از من برد و روي از من نهان كرد)

آواز: خسرو شيرين

آواز: دوبيتي (به سر شوق سر كوي تو ديرم)

تصنيف: ساز خاموش


سرود مهر | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

دستگاه: آواز بيات ترك و افشاري - اجرا: 1384

تصنيف: عياران

آواز: عشقباز (دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نميبينم)

آواز: غمپرست (در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع)

تصنيف: اي سلسله مو

آواز: زنده به عشق

تصنيف: نيايش


غوغاي عشقبازان | آهنگساز: مجيد درخشاني (+سعيد فرجپوري)

دستگاه: شور، افشاري - اجرا: 1386

ساز: قطعة ديدار

آواز: دلشكن (من چرا دل به تو دادم...)

تصنيف: عشق حقيقي (چشم رضا و مرحمت...)

آواز: غوغاي عشقبازان

تصنيف: در فراق (بسم از هوا گرفتن...)

ساز: رقص پروانه

آواز: شوريدة عشق

تصنيف: ساقيا (من از كجا پند از كجا...)

آواز: عشق باقي (من اندر خود نمييابم كه روي از دوست برتابم)

تصنيف: بادة عشق (شكست عهد مودت...)


آه باران | آهنگساز: مزدا انصاري، مرتضي محجوبي، پرويز ياحقي، محمدرضا شجريان

مايه: دشتي - انتشار: 1387

آواز: آرزوي خام (گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد)

تصنيف: نواي ني (چنانم بانگ ني آتش بر جان زد)

تصنيف: ديدي اي مه

آواز: جانا مرا چه سوزي چون بال و پر ندارم

تصنيف: آه باران


رندان مست | آهنگساز: مجيد درخشاني

دستگاه: همايون - اجرا: 1387 - انتشار: 1388

ساز: قطعة ديدار + زنگ شتر

آواز: نداي عشق (چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست)

تصنيف: چشم ياري (ما ز ياران...)

تصنيف: باد صبا

آواز: مرهم دل (تو را ناديدن ما غم نباشد)

ساز: چندمضراب بيداد

آواز: آرزومند (گفتم آهندلي كنم چندي)

تصنيف: رندان مست


گلبانگ 1 (بت چين) | آهنگساز: فريدون شهبازيان

دستگاه: بيات اصفهان، ماهور - اجرا: 1356 - انتشار: 1357

تصنيف: عشق تو

آواز: يار سروبالا (اگر تو فارغي از حال دوستان، يارا)

تصنيف: نگارم

تصنيف: بت چين

آواز: ساية معشوق (پيش از اينت بيش از اين...)


گلبانگ 2 (دولت عشق) | آهنگساز: حسين يوسفزماني

دستگاه: ماهور، دشتي - اجرا: 1356 - انتشار: 1357

تصنيف: مبتلا (نسيمي كز بن آن كاكل آيو) {دوبيتي}

آواز: دوبيتي (دلي ديرم چو مرغ پا شكسته)

تصنيف: دولت عشق (مزن بر دل ز نوك غمزه...)

آواز: خلوتنشين (سحرگه رهروي در سرزميني)

 

 


دود عود | آهنگساز: پرويز مشكاتيان - دستگاه: نوا - اجرا: 1366

ساز: درآمد + پيشدرآمد

آواز: درياي عشق (عقل كجا پي برد شيوة سوداي عشق)

آواز: آتشافشان (آتش عشق تو در جان خوشتر است)

آواز: سرگشتگي (در عشق تو عقل سرنگون گشت)

تصنيف: دود عود (اي يوسف خوشنام ما)

 

 


در خيال | آهنگساز: مجيد درخشاني

دستگاه: سه گاه، بيات ترك - اجرا: 1374 - انتشار: 1375

ساز: مقدمه

آواز: در خيال (خبرت خرابتر كرد جراحت جدايي)

ساز

تصنيف: سر آن ندارد امشب كه برآرد آفتابي

آواز: پيمانگسل (برخيز تا يكسو نهيم اين دلق ازرقفام را)

تصنيف: هوس خيال (آمدهام كه سر نهم عشق تو را به سر برم)


قاصدك | آهنگساز: پرويز مشكاتيان

دستگاه: راستپنجگاه، ماهور، دشتي - اجرا: 1373

آواز: شب فراق (جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وصال)

آواز: فتنه دل (صورت نبندد اي صنم بي زلف تو آرام دل)

آواز: ترك مبتلا (مرا رها كن)

تصنيف: قاصدك

آواز: زمام اختيار (عشق در دل ماند و يار از دست رفت)

آواز: دوبيتي (بميرم تا تو چشم تر نبيني)

تصنيف: شب (هست شب يك شب دمكرده و خاك...)


بت چين | آهنگساز: فرامرز پايور

تصنيف: باغ نظر

تصنيف: نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي

تصنيف: اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن

تصنيف: رفتم در ميخانه، خوردم دو سه پيمانه

تصنيف: صبحدم ز مشرق طلوعي در جهان كن

تصنيف: بت چين

تصنيف: دل شيدا (تو دوري از برم دل در برم نيست)

تصنيف: به ياد عارف (بنشين به يادم شبي)

تصنيف: ناز ليلي (غمت در نهانخانة دل نشيند)

تصنيف: داروگ (خشك آمد كشتگاه من)


خزان | آهنگساز: فرامرز پايور

تصنيف: هزاردستان چمن

تصنيف: به ياد داري ماه من

تصنيف: باد صبا بر گل گذر كن

تصنيف: خستهپر (به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر)

تصنيف: ترك آشيانه (اي كبوتر از آشيان كرانه كردي)

تصنيف: خزان

تصنيف: اشك مهتاب (به من گفتي كه دل دريا كن اي دوست)

تصنيف: چشم نرگ (خواهم كه بر زلفت هر دم زنم شانه)


بهار دلكش | آهنگساز: فرامرز پايور

تصنيف: بهار دلكش

تصنيف: گريلي (شبي مجنون به ليل

ي گفت...)

تصنيف: شمع و پروانه (شبي ياد دارم كه چشمم نخفت)

تصنيف: افتخار آفاق + بار غم

تصنيف: گل باغ آشنايي (ز دو ديده خون فشانم)

تصنيف: كمانكشيده (چه شود به چهرة زرد من)

تصنيف + آواز: شب نيشابور (آمد سحري ندا ز ميخانة ما)


ديلمان | آهنگساز: فرامرز پايور

آواز: من همان نايم كه گر خوش بشنوي

آواز: مونس جان (باز آ و دل تنگ مرا...)

آواز: ندانمت به حقيقت كه در جهان به كه ماني

آواز: درد شوق (دل از من برد و...)


بهاريه | آهنگساز: پرويز مشكاتيان

دستگاه: آواز ماهور و چهارگاه

آواز: پيام نسيم (ز كوي يار ميآيد نسيم باد نوروزي)

آواز: سحر ببوي نسيمت به مژده جان سپرم

 

 

  


ساز قصه گو | آهنگساز: فرامرز پايور (+ داريوش پيرنياكان و محمدرضا شجريان)

دستگاه: سهگاه، شور - اجرا: 1359 - انتشار: 1375

آواز: حكايت دل (آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند)

تصنيف: ساز قصهگو

آواز: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

تصنيف: چندان كه گفتم غم با طبيبان (شيداي گيتي)

 

 

 

 


جام تهي | آهنگساز: فريدون شهبازيان (+ حبيبا... بديعي، محمدرضا لطفي، فرامرز پايور، حسين عليزاده)

دستگاه: ماهور - اجرا: دهة 40 - انتشار: 1384

آواز: پر كن پياله را

تصنيف: كوچهسار شب (در اين سراي بي كسي...)

 

 

 

 

 


رباعيات خيام | آهنگساز: فريدون شهبازيان – دستگاه: شور


محمد رضا لطفی | محمد رضا شجریان | پشنگ کامکار به ياد عارف (چاووش 1) | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: آواز بيات ترك - اجرا: 1356

آواز: چشم انتظار (نه لب گشايدم از گل نه دل كشد به نبيد)

آواز: بانگ ني (باز بانگي از نيستان ميرسد)

تصنيف: به ياد عارف (بنشين به يادم شبي)

 

 

 

 

 


سپيده | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: ماهور - اجرا: 1358

آواز: بشارت (زمانه قرعة نو ميزند به نام شما)

تصنيف: ايراني

آواز: يادگار خون سرو (دلا ديدي كه خورشيد از شب سرد)

تصنيف: سپيده

 

 

 


جان جان | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: بيات ترك - اجرا: 1355

ساز: پيشدرآمد و درآمد كرشمه

ساز: چهارمضراب زنگ شتر

آواز: اي در ميان جانم و جان از تو بيخبر

ساز: قطعة ضربي

آواز: عزم آن دارم كه امشب مست مست

تصنيف: گل بوستانسرا (نامدگان و رفتگان...)

ساز: رنگ


چاووش1

تصنيف: شبنورد (شب است و چهرة ميهن سياهه)

تصنيف: رزم مشترك (همراه شو عزيز)

تصنيف: تنيده ياد تو

تصنيف: ميهن (ايران خورشيدي تابان دارد)


كنسرت پاريس | آهنگساز: پرويز مشكاتيان - دستگاه: افشاري

آواز: طريق عشق (چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود)

تصنيف: ألا يا أيها الساقي

تصنيف: دل مجنون (در دل و جان خانه كردي عاقبت)

آواز: اسرار مستي (الا اي طوطي گوياي اسرار)

آواز: مهرورزان (گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد)


ساير

تصنيف: سرود آزادي

تصنيف: زبان آتش (تفنگت را زمين بگذار)

تصنيف: سخن عشق

تصنيف: مرغ خوشخوان

آواز: برسان باده كه غم روي نمود اي ساقي (شبيخون بلا)

آواز: مثنوي شوشتري + ربنا

تصنيف: عشق گريزان (اي عشق من كو عهد و پيمانت)

تصنيف: موج (نفس ميزند موج)

تصنيف: عشق پيري (يره گه كار مو و تو دره بالا ميگيره)

تصنيف: يار وفادار (اگر كه دور از تو شوم)

تصنيف: جواني (اي غم بگو با جوانيم چه كردي)

تصنيف: مگه نه

 


برچسب‌ها: مجموعه آثار, اشعار, محمد رضا شجریان
♪♫ نوشته شده در تاریخ  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 2:49  | نویسنده : محمد علی  | 


 

         
IranVocals.BlogFa.com | © 2011-2013 | Developed By Mohammad Ali | موسیقی ملی ایران | دایره المعارف موسیقی اصیل